Humanitats

La memòria (Som les nostres connexions 9)

«Un no pot ser més que la seva pròpia memòria»
Emilio Lledó

Reflexió inicial

A Matrix (Andy i Larry Wachowski, 1999), Neo és L’Elegit, l’únic que pot liderar a una humanitat vençuda a la victòria contra les Màquines, l’únic capaç de destruir la Matrix, que ha implantat records falsos en el nostre cervell com a mitjà per controlar-nos. En una escena ja clàssica de la pel·lícula Matrix, els malvats Sentinelles, que protegeixen la Matrix, han aconseguit acorralar Neo. Sembla que l’última esperança de la humanitat està a punt de ser liquidada. Però, prèviament, a Neo li han implantat un connector al clatell que li permet descarregar instantàniament al seu cervell el coneixement de les arts marcials. En segons esdevé un mestre del karate, capaç de derrotar els Sentinelles amb impressionants puntades voladores i precisos cops. A Matrix, aprendre les sorprenents habilitats d’un mestre cinturó negre en karate és tan fàcil com connectar un elèctrode al cervell i prémer el botó de «descarregar». Potser algun dia també nosaltres puguem descarregar-nos records…

matrix
Fotograma de Matrix

Però què passa quan els records que ens descarreguem són falsos? En la pel·lícula Desafio total (Len Wiseman, 2012), a Arnold Schwarzenegger li implanten records falsos, el que difumina completament la frontera entre realitat i ficció. Combat valentament contra els malvats a Mart fins al final de la pel·lícula, quan de sobte s’adona que ell és el seu líder. Es queda perplex en descobrir que els seus records de ser un ciutadà normal, respectuós de la llei, són totalment fabricats.

La memòria, en les seves múltiples formes, és probablement la funció més important de qualsevol sistema nerviós, sigui humà o animal. Sense ella no seria possible l’aprenentatge ni els organismes modificarien la seva conducta com a conseqüència de l’experiència passada. Sota aquest ampli concepte s’inclouen fenòmens tan dispars com la memorització de la llista de la compra, el record de com es va en bicicleta, o l’atenuació de la resposta de fugida del calamar davant un estímul repetit. Però tots tenen una cosa en comú: el registre d’informació en el teixit nerviós.

La memòria, és a dir, la capacitat d’adquirir i retenir informació, no és de fiar. La memòria està molt lluny de ser una funció que reprodueixi exactament el que hem percebut o sentit. Sense memòria, ni podem orientar-nos en el nostre entorn, ni treure profit de la nostra experiència passada.

La memòria, tal com la coneixem en la nostra espècie, és sens dubte molt similar a la dels altres mamífers, està lligada a estructures del sistema límbic i, per tant, és molt antiga des del punt de vista filogenètic. Tot això fa de la memòria una funció mental imprescindible per a la supervivència.

En un estudi de memòria típic se li demana a un subjecte que memoritzi informació i després la recordi. El subjecte memoritza certa informació perquè l’examinador li instrueix per a això. Memorització i record són la finalitat per a tots dos, i la decisió respecte al què recordar queda per a l’examinador i no per al subjecte.

En la majoria de les situacions de la vida real emmagatzemem i recordem informació no pel mateix fet de recordar-la, sinó com un prerequisit per a resoldre un problema. Aquí, recordar és un mitjà per a un fi, i no la finalitat. A més, i això és particularment important, a certs records s’accedeix i són recuperats no en resposta a una ordre externa procedent d’algú, sinó en resposta a una necessitat generada internament. En lloc que em diguin el que cal recordar, jo mateix he de decidir en el moment quina informació és útil per a mi en el context de les meves activitats en curs.

Durant molt de temps es va pensar que la memòria era única i indivisible, per la qual cosa es va intentar buscar el seu substrat anatòmic en el cervell. En els anys quaranta i cinquanta un psicòleg americà, Karl Lashley, va ensenyar a unes rates a orientar-se en un laberint per trobar aliments. Després els va ser traient a poc a poc parts del cervell per veure si podia localitzar el magatzem dels records del que s’havia après. Mai el va trobar. L’únic que va obtenir com a conclusió d’aquests experiments és que com més cervell extirpava, menor era la capacitat de la rata per orientar-se. La memòria, va concloure, depenia de la massa cerebral.

Avui sabem que la memòria no és unitària, que es compon de diferents sistemes i processos que poden ser dissociats uns dels altres. Els diferents aspectes de l’experiència són emmagatzemats en diferents llocs del cervell, de manera que la reconstrucció del que s’ha viscut consisteix en un treball semblant al d’armar un gegantesc puzle, per això hi intervenen moltes parts del cervell en el procés.

La memòria està molt lluny de ser el que abans es creia: un fidel reflex de la realitat com si fos una càmera fotogràfica. El que la memòria emmagatzema és l’efecte que els successos diaris tenen en el nostre cervell, el sentit que tenen per a nosaltres les emocions que desperten etc. Això és el que li interessa al cervell, i no la realitat tal com és. Per descomptat, també li interessa el resultat de la comparació del que ha passat amb el que ja teníem emmagatzemat, és a dir, la comparació amb el ja viscut anteriorment, de manera que pugui reaccionar d’acord amb experiències anteriors.

Per tant, la memòria no és una rèplica de la realitat, sinó una rèplica de com el cervell ha experimentat aquesta realitat; a més, els coneixements previs, les memòries emmagatzemades, influencien en gran mesura l’emmagatzematge de nous coneixements i successos. Això últim és, sens dubte, una de les causes de les distorsions que trobem sovint quan recordem el passat.

Els records de fets que només han tingut lloc una sola vegada, però que recordem durant gairebé tota la vida, solen estar associats a intenses emocions. La memòria depèn del procés de consolidació i aquest del sistema límbic. Quan els successos van acompanyats d’emocions intenses, es produeix un considerable reforç per a la consolidació. La força dels continguts de la memòria està directament relacionada amb les emocions que es van despertar en viure una determinada situació, independentment de si la situació i les emocions concomitants eren positives o negatives.

Una altra de les causes importants d’aquestes distorsions rau en el fet de l’existència d’una memòria inconscient, implícita, a diferència d’una altra explícita o conscient. És aquesta memòria amagada la que influencia, sense que ho sapiguem, les nostres percepcions, creences, sentiments, pensaments i accions. Això explica la importància enorme que tenen els traumes emocionals en la nostra conducta.

2. Definició i divisions de la memòria

S’han formulat innombrables definicions i divisions de la memòria, però totes assenyalen que la memòria consisteix en la capacitat del cervell de retenir informació, tant del món extern com del món intern, útil per a l’organisme. És, doncs, la capacitat de guardar informació i tornar-la a recuperar després. Ens permet tenir un accés conscient al nostre passat.

En paraules de Daniel Dennett: «La memòria, en el seu sentit fonamental, és la capacitat d’emmagatzemar informació útil i recuperar-la en determinades circumstàncies i de manera que ens resulti útil» en el moment actual. [1]

Les divisions de la memòria solen fer-se d’acord tant amb el temps com amb el contingut. Si atenem al temps, la memòria es divideix entre memòria a curt termini i memòria a llarg termini. S’ha pensat que la memòria a curt termini roman només uns minuts, mentre dura l’excitació en determinades parts del sistema nerviós.

Es pot perdre un tipus de memòria i conservar-ne un altre, per exemple, en la síndrome de Korsakoff, que es pot produir com a conseqüència d’un alcoholisme crònic, es perd la memòria a llarg termini, però es conserva la memòria a curt termini. Aquesta última també s’ha anomenat memòria operativa o provisional.

memory

La pèrdua de la memòria o amnèsia també es classifica, depenent del temps que desapareix, en amnèsia retrògrada, quan el que es perd és el passat, o amnèsia anterògrada, quan és impossible memoritzar res a partir d’un moment determinat. D’acord amb el contingut, la memòria es divideix en memòria declarativa o explícita, que és la memòria autobiogràfica de successos i fets de la vida quotidiana, també anomenada episòdica. Enfront d’ella es troba la memòria implícita o no declarativa, que no requereix de cap elaboració conscient durant la codificació o la recuperació. La memòria implícita està basada en estructures cerebrals que estan ja formades en néixer i disponibles al llarg de tota la vida, estructures que inclouen l’amígdala i altres regions límbiques per a la memòria emocional, els ganglis basals i l’escorça motora per a la memòria procedimental ( o de procediment) o motora i l’escorça perceptiva per a la memòria perceptiva.

Exemple: la criptomnèsia

S’anomena «criptomnesia» a la capacitat de la ment per recordar coses de les que no es té memòria conscient, un fenomen que sovinteja més del que creiem. A més d’una memòria implícita en contraposició a la memòria explícita, la criptomnesia ens parla de l’existència d’una memòria de la qual no en som conscients, però que pot influenciar, i de fet ho fa, el contingut de les memòries que recuperem quan volem recordar un determinat succés.

En determinades circumstàncies apareixen en la consciència informacions que no teníem idea de posseir, de manera que atribuïm aquests fenòmens a alguna cosa sobrehumana o sobrenatural. Jung li va dedicar un article a aquest tema. És ell qui atribueix a aquest fenomen de les memòries inconscients, amagades, el presumpte plagi de Nietzsche a Així parlà Zaratustra d’un passatge de Justinus Kerner que, probablement, Nietzsche hauria llegit quan era adolescent [2]. Jung estava convençut que Nietzsche no se’n recordava, quan va escriure aquesta part de la seva obra, del que havia llegit feia tants anys. És molt probable que molts plagis es realitzin de forma inconscient.

Un dels casos més fascinants de criptomnèsia és el referit per Harold Rosen. Un dels seus pacients, després de ser hipnotitzat, va començar a parlar en oscà, una llengua que era corrent en la Itàlia del segle III ane. Rosen, que no entenia el que el pacient estava dient, li va pregar que ho escrivís. Aquest així ho va fer, encara que no comprenia ni el que havia dit ni escrit. Rosen va portar l’escrit a un especialista, que va reconèixer que es tractava de fragments d’un curs de oscà. Tothom va pensar en una regressió a una vida anterior, fins que es va descobrir que poc abans de la sessió d’hipnotisme el pacient havia visitat la biblioteca per preparar-se per a un examen d’economia, però que en comptes d’estudiar havia començat a somiar despert amb la seva xicota mentre fullejava un llibre sobre gramàtica de oscà i umbre. Sense ser conscient d’això, l’estudiant havia gravat a la memòria el curs que va sorgir posteriorment durant la sessió d’hipnotisme.

3. Com funciona la memòria? Una síntesi

El nostre cervell rep cada segon uns 400.000 milions de bits, d’unitats d’informació, encara que només en registrem conscientment uns 2.000, dels quals, la memòria només en guarda un deu per cent. El procés de formació de la memòria es realitza en almenys dues etapes: són les memòries a curt i a llarg termini. La de curt termini treballa durant un període d’uns quinze minuts i amb una quantitat d’informació limitada, mentre que la memòria a llarg termini ens permet guardar una gran quantitat d’informació que pot mantenir-se viva en el cervell fins i tot durant tota la vida.

dont_forget

A més de pel temps que dura l’emmagatzematge, també podem classificar la memòria segons altres criteris: l’explícita és la que manté el record tant de les informacions que rebem com de les nostres experiències íntimes, mentre que la implícita fixa els aprenentatges inconscients que s’adquireixen poc a poc, com els reflexos condicionats i la conducta emocional intuïtiva, en la qual no intervé el raonament.

Hi ha un òrgan del cervell sota el còrtex, l’hipocamp, anomenat així perquè té forma de cavallet de mar, que és el que ordena la informació i decideix què hem de conservar per sempre i què podem oblidar. L’emmagatzematge es realitza en les diverses zones del còrtex vinculades al material que conservem, segons siguin imatges, sons, rostres…

Quan intentem recordar algun esdeveniment, l’hipocamp torna a actuar de filtre i refà el trencaclosques per restablir les associacions entre les idees i les imatges soltes. Com més neurones hi estiguin implicades, més durador i fàcil d’evocar és el record. Dit d’una altra manera: com més emocions i vivències relacionades, més probable és que les recordem tota la vida. Les experiències aïllades i sense emocions tenen poc futur en el nostre cervell. La memòria no sempre necessita l’hipocamp. Els records estableixen en el còrtex cerebral circuits amb connexions independents i permanents que es poden activar directament quan no cal associar-los amb altres informacions. La memòria també treballa durant el son, vinculant experiències reals o imaginades. De manera que cal anar amb compte perquè és possible que el que recordem com un fet real sigui només un engany de la nostra ment.

4. Anatomia de la memòria

anatomia1anatomia2

Les neurones de l’escorça cerebral, igual que moltes altres estructures del sistema nerviós central, es troben sota la constant influència de determinats neurotransmissors, és a dir, de substàncies químiques que les pròpies neurones utilitzen per a comunicar-se entre si.

Algun d’aquests neurotransmissors, com l’acetilcolina, semblen estar més o menys directament implicats en la consolidació de la memòria. Com a mínim, quan aquest sistema, anomenat colinèrgic, està deteriorat, com passa en la demència senil anomenada malaltia d’Alzheimer, la pèrdua de la memòria és un dels primers símptomes a manifestar-se. Inicialment apareix dificultat a fixar l’atenció i a aconseguir la formació de nous continguts de memòria, després es veu afectada així mateix la memòria a llarg termini.

També altres neurotransmissors actuen sobre la memòria, com la noradrenalina, la serotonina, la dopamina o els opiacis, pel que no se sap molt bé si els efectes de la manca d’acetilcolina en els malalts d’Alzheimer són deguts a la interacció d’aquest neurotransmissor amb les altres substàncies químiques. L’àcid glutàmic, que és un neurotransmissor excitador, es troba molt abundantment en l’hipocamp, i produeix un efecte a llarg termini a través de diversos tipus de receptors en les neurones hipocàmpiques –anomenat «potenciació a llarg termini»– que és important per al reforçament de les sinapsis i, per tant, per a l’aprenentatge i la memòria.

5. Les neurones mirall

Tant en el cervell humà com en el de primats no humans i alguns altres mamífers, s’han trobat un tipus de neurones que responen no només quan l’individu realitza determinades accions sinó també quan l’individu veu com altres realitzen els mateixos moviments. A aquestes neurones, que són molt més abundants en el cervell humà, se’ls ha donat el nom de «neurones mirall» o especulars. Aquestes neurones semblen intervenir en la imitació de les accions d’altres individus i, per tant, en l’aprenentatge. En espècies socials intervenen en la comprensió de la conducta dels altres. L’observació de l’expressió emocional en altres individus permet a l’observador deduir el tipus d’emoció que aquests experimenten. Mitjançant l’activitat de les neurones mirall, aquest estat emocional pot, no només ser comprès, sinó aparèixer també en l’observador, el que comporta la capacitat d’empatia.

Les anomenades neurones mirall són capaces de copiar i reproduir en el nostre cervell moviments i conductes de l’altre, i també es poden activar per compadir els que pateixen, en posar en marxa unes xarxes nervioses idèntiques a les de les persones que veiem patir.

neurona_mirallEl cervell humà té múltiples sistemes de neurones mirall que s’especialitzen a fer i entendre no només les accions dels altres, sinó també les intencions, el significat social de les emocions i els comportaments aliens. La majoria de nosaltres podem llegir les emocions dels altres quan analitzem instantàniament les expressions de la cara, el to de la veu i el llenguatge corporal; i això ho podem fer perquè les nostres neurones mirall simulen en nosaltres mateixos l’activitat muscular lligada a les emocions de les persones amb què ens comuniquem. Per això s’anomenen també neurones de l’empatia, perquè són les responsables de comprendre el comportament dels altres.

Aquest sistema també és bàsic en el desenvolupament del llenguatge. S’ha demostrat fins i tot que, quan forcem un somriure, el cervell arriba a alliberar les substàncies químiques relacionades amb la sensació d’estar alegres, i passa igual, però a l’inrevés, quan forcem el plor. Per això, l’aprenentatge està íntimament lligat a la confiança i l’afecte que hem dipositat en les persones que ens ensenyen, les que esdevenen els nostres miralls, ja siguin familiars com amics. Ensenyem i aprenem amb l’exemple dels altres.

Experiment: activació en micos de l’àrea premotora ventral

Experiments desenvolupats per Giacomo Rizzolatti i el seu equip [3] a principis dels anys noranta del passat segle estudiaven les pautes d’activació de les neurones situades a l’àrea premotora ventral dels lòbuls frontals de certs micos, que són les àrees que en tots els mamífers estan dedicades bàsicament a la mobilitat corporal. Més específicament, l’àrea premotora i motora del cervell posseeix una imatge invertida del cos, de manera que les zones on es localitza el processament del moviment de mans, llavis, etc., són a l’àrea inferior-ventral del lòbul frontal, a l’alçada de la templa, mentre que les relacionades amb el moviment dels peus estan en l’àrea superior del lòbul frontal, cap a la part de dalt del crani. En el seu experiment, i com era d’esperar, els investigadors van observar que les àrees ventrals s’activaven quan el mico era induït a arribar a un cacauet, a batre palmes o a realitzar qualsevol altre moviment amb les mans. El que no es podia esperar és que aquestes mateixes àrees s’activessin amb la mateixa intensitat quan els micos veien a altres individus, micos o humans, fer aquests moviments. És a dir, el cervell activava pautes motores tant si l’animal feia físicament una activitat, com si la veia fer a un altre. Les neurones mirall es troben distribuïdes per àmplies zones del cervell, entre elles el còrtex premotor i parietal. El desenvolupament posterior de les investigacions ha arribat a determinar que aquest sistema de cèl·lules és bilateral en els micos, però en humans predomina en l’hemisferi esquerre del cervell, on està igualment implicat en les vocalitzacions i en les accions manuals.

En tots els animals, l’aprenentatge i la memòria estan relacionats amb la remodelació de sinapsis, l’extensió de les prolongacions neuronals, o neurites, la formació de noves sinapsis, la potenciació a llarg termini o manteniment de l’activitat sinàptica durant llargs períodes i, en alguns animals, la formació de noves neurones. A tots aquests processos se’ls engloba sota la denominació de neuroplasticitat.

6. Distorsions de la memòria

Ens referim a les distorsions que poden patir els continguts de la memòria quan es tracta de recuperar-los, és a dir, quan volem recordar algun esdeveniment.La memòria ens enganya de dues maneres almenys: d’una banda, emmagatzemant informació de forma inconscient, informació que quan surt a la superfície de la consciència sembla una cosa meravellosa o sobrenatural; i per una altra, barrejant els continguts reals de la memòria amb altres imaginats, irreals, per construir històries més o menys coherents que, naturalment, no són veritables.

En aquest sentit, la memòria humana és molt menys fiable que la d’un ordinador, encara que sigui molt més flexible que aquesta. La memòria humana és associativa i connecta la informació que rep amb el que ja posseeix. Els éssers humans pensem sobre la base de patrons de coneixement o mòduls als quals se’ls ha donat el nom d’«esquemes». Aquests esquemes són com els carreus del pensament, usats per a elaborar i interpretar les noves informacions. La ment és, doncs, un dispositiu per al coneixement, no una màquina lògica. Veiem i interpretem el món a través dels nostres esquemes.

Per això, Frederic Bartlett, potser el psicòleg britànic més important del segle passat, afirma que la nostra memòria no restableix el passat tal com va passar, sinó que organitza les dades emmagatzemades i reconstrueix amb elles la història més plausible que pot, sempre d’acord amb els esquemes del pensament. En aquest procés de reconstrucció, els esquemes no només manipulen la raó, sinó que esbiaixen el nostre enteniment. Els esquemes els utilitzem per resoldre ambigüitats, per establir connexions aparentment raonables entre els fets, encara que aquests no ho siguin. En aquest procés de reconstrucció, omplim buits, arrodonim arestes i fem lògic el que no ho és. En suma, la memòria és una reconstrucció plausible de la realitat, però mai una còpia exacta d’ella. Se sol dir que la ment humana és metafòrica, mentre que l’ordinador és essencialment literal.

Tot això no ens ha d’estranyar. La ment humana és el producte de l’evolució i està lògicament adaptada a l’entorn que la va crear. La nostra ment funciona per optimitzar les qualitats que asseguren la seva adaptació i supervivència. És capaç de fer familiar allò que no ho és sobre la base de la generalització. Pot prendre una petita part d’informació i reconstruir amb ella el tot, encara que no sigui molt exacte. Curtcircuita la lògica quan és necessari i fa prosperar informacions de molt poca qualitat. Són trucs per a la supervivència.

De totes les coses que recordem, el més sorprenent és que algunes siguin certes. No som càmeres digitals que emmagatzemen escenes, experiències i motivacions amb alta fidelitat. En un moment donat, emmagatzemem informació lligada a un context i un punt del temps. Tots els records tenen etiquetes temporals i espacials, i amb el temps aquestes etiquetes es perden o deterioren. Quin és el resultat? El record és erroni. Per què costa tant adquirir i recordar nova informació o recordar-la amb exactitud? Un motiu és que el cervell no està constituït per recordar el tipus de coses que hem d’aprendre en el món modern.

La qüestió crucial és que el cervell està configurat per a coses orgàniques, com el record de la localització dels perills reals que poden sobrevenir en l’espai físic real. Al cervell no li agrada emmagatzemar la informació cognitiva moderna. No és estrany que cometi multitud d’errors.

Frederic Barlett [4] va ser el primer a caracteritzar el record com un fenomen social i cultural, no un esdeveniment exacte emmagatzemat en el cervell amb precisió exquisida. Encara que això no vol dir que el record humà sigui completament erroni i no tingui significat. Les investigacions modernes semblen corroborar que tenim bons records per l’essencial d’una experiència i mals records per als detalls.

No obstant això, també els «records essencials» poden resultar erronis. Tots tenim infinitat de records «falsos» dels que ni tan sols en som conscients. Tanmateix, els records imperfectes de gairebé tots els episodis vitals rares vegades tenen conseqüències greus. El fet que un recordi la festa del seu vuitè aniversari com un esdeveniment celebrat a casa seva un dia assolellat, en lloc de a casa de la seva àvia un dia de pluja, no té una rellevància significativa.

La configuració del cervell humà és gairebé una garantia que els records del passat seran erronis. Som intèrprets interessats de la informació entrant. En un moment donat, podem reparar només en un aspecte del flux d’informació actual, depenent de nombroses variables, com la visió de nosaltres mateixos, el grau d’atenció i l’estat emocional. En un moment posterior, podem reparar en altres aspectes d’un flux d’informació similar. Després, quan en l’intent de recordar el segon moment ens confonem amb el record del moment inicial, el cervell comença a elaborar una anècdota que s’adapta als diversos aspectes de la situació inicial i de la segona. Tot d’una confonem els dos episodis, barregem les dues sèries d’esdeveniments en una mena de record híbrid. Molt al nostre pesar, els records exactes són una idea, no una realitat de la condició humana.

Alguns errors afegeixen informació falsa als records ( «errors d’obra») i altres es deuen al fet que oblidem o ometem informació ( «errors d’omissió»).

Daniel Schacter, de la Universitat d’Harvard, en la seva obra fonamental sobre els errors memorístics [5], ha esbossat una classificació dels errors bàsics d’obra i d’omissió que poden influir en la memòria. És el que s’anomena «els set pecats de la memòria». Són els següents: fugacitat (oblit al llarg del temps), distracció (oblit per falta d’atenció en el moment), bloqueig (tenir alguna cosa «a la punta de la llengua»), falsa atribució (com en el cas de la dona violada que va atribuir erròniament al violador la cara que va veure a la televisió), suggestionabilitat (distorsió dels records per influència aliena, inclosos els mitjans de comunicació), tendenciositat (com influeixen les nostres tendències en els records que emmagatzemem), i persistència (la memòria duradora de records indesitjats).

El cervell està adaptat per aconseguir una eficiència extrema; per això distorsiona la informació entrant per adaptar-la a les creences actuals sobre el món. La tendència estereotípica es dóna quan el cervell intenta adaptar la informació que rep per emmagatzemar-la classificada en determinades categories. Aquestes solen associar-se a determinades creences o sensacions, i en aquesta associació es fonamenta l’estereotip. Aquesta teoria de l’estereotip la va formular per primera vegada en 1954 Gordon Allport [6] en el seu llibre La naturalesa del prejudici, i està plenament acceptada en l’àmbit de la psicologia.

Experiment: els estereotips

En un estudi es va lliurar als subjectes una llista de noms típicament «blancs» (per exemple, Frank Smith i Adam McCarthy) barrejats amb noms típicament «negres» (per exemple, Tyrone Washington i Darnell Jones). A la llista no hi figurava cap criminal, però quan es va demanar als subjectes que identifiquessin els noms de criminals que haguessin vist en les notícies, el subjecte mitjà «recordava» haver vist els noms «negres» 1,7 vegades més que els noms «blancs». Probablement és aquest estereotip el que contribueix a criminalitzar amb més freqüència a individus negres que a altres persones [7].

Certs estudis recents mostren que els records que s’activen en un moment conscient concret poden influir en el rendiment. En un estudi, es va sotmetre a diverses estudiants universitàries asiàtiques a un examen de matemàtiques, i el grup va obtenir un bon resultat mitjà. Després es va sotmetre al mateix examen a un segon grup, però uns moments abans se’ls va recordar que eren dones. El resultat va ser inferior. Quan als membres del tercer grup se’ls va recordar, abans de l’examen, que eren de nacionalitat asiàtica, els resultats van ser més alts que la mitjana del primer grup. Els estereotips, –és a dir, records conscients actius que, quan s’evoquen, indueixen una tendència estereotípica– configuren els nostres mecanismes cognitius per processar de manera diferent la nova informació. [8]

Aquest sistema memorístic imperfecte que posseïm probablement s’adequa bé a les nostres necessitats. Qui vol viure amb una memòria literal del passat? Al cap i a la fi, la major part dels nostres hàbits recreatius relaxants, o auto terapèutics, passa per l’atenuació dels records.

Daniel Dennett ha assenyalat que «només es beneficien de la memòria els organismes capaços de recuperar informació emmagatzemada amb l’objectiu d’incrementar la probabilitat d’arribar a algun fi adaptatiu» [9]. Des d’aquesta perspectiva evolutiva, no cal que la memòria sigui perfecta. No necessitem recordar els detalls exactes. L’emmagatzematge dels aspectes essencials de l’experiència és un factor que explica que la memòria hagi evolucionat per recordar millor l’essència que els detalls dels esdeveniments.

El cervell no és una gravadora, la qual cosa té importants conseqüències, sobretot en l’àmbit judicial. La declaració d’un testimoni presencial és un bastió del sistema judicial. La majoria de la gent suposa que la memòria és com un gran magatzem en el qual es pot fer una cerca per extreure un record exacte del passat i informar sobre ell. Tot i que la ciència constata que el record no està organitzat d’aquesta manera, moltes institucions socials es basen encara en les velles teories sobre la memòria. Els advocats que confien en un testimoni presencial, així com la policia que aplega testimonis al voltant d’un cas, saben que els testimonis poden distorsionar la precisió de les dades inconscientment, però tendeixen a tractar aquesta possibilitat com una excepció, no com la norma.

Es pensa que la incapacitat de la nostra espècie per al record durador resulta summament útil per a la majoria de la gent. Al llarg del dia prenem infinitat de decisions en una àmplia gamma de situacions. Si cada nova decisió requerís una lògica precisa i una prova de l’efectivitat d’una decisió anterior, seríem màquines poc adaptades als nous desafiaments. Per això és difícil recordar un raonament lògic complex i tot un conjunt de principis derivats quan s’intenta formular una nova idea. Som ètics utilitaris, extremadament situacionals.

Per què interpretem la informació per tal que encaixi en algun esquema preconcebut sobre el món o sobre la nostra persona? El costat esquerre del cervell és responsable d’aquestes interpretacions.

Experiment: hemisferi dret – hemisferi esquerre

En l’estudi que mostrava de manera més nítida la capacitat i necessitat de l’hemisferi esquerre d’interpretar informació, es va presentar a l’hemisferi dret del pacient una imatge d’una casa a l’hivern coberta de neu, i a l’hemisferi esquerre una imatge d’una pota de pollastre. Recordem que cap dels hemisferis sabia el que veia l’altre. Després es va demanar al pacient que triés amb cada mà l’objecte que millor encaixés amb l’escena que havia vist. El pacient va triar un gall amb la mà dreta, que en gran mesura està controlada per l’hemisferi esquerre del cervell, per combinar-ho amb la imatge de la pota de pollastre que havia vist l’hemisferi esquerre. Amb la mà esquerra, que en gran part està controlada per l’hemisferi dret, va triar una pala de neu, que casava amb la imatge de la casa nevada mostrada a l’hemisferi dret. Mentre el pacient realitzava aquest experiment, va observar que cada mà havia triat un objecte diferent. De manera que l’hemisferi esquerre (que processa el llenguatge i elabora la informació verbal, però que no va veure la imatge de la casa nevada) va oferir una explicació: devia haver triat la pala perquè s’utilitzava per netejar el galliner.

Experiments com aquest indueixen a creure que no ens limitem a incorporar de forma neutra la informació entrant, sinó que la naturalesa va dissenyar el cervell per dedicar una part concreta, i molt significativa –l’hemisferi esquerre–, a la tasca d’interpretar, i així es reconcilia el coneixement passat i present per tal d’elaborar idees sobre el món circumdant.

Exemple: veure el que es vol veure

És conegut que quan una persona intenta recordar un fet del passat, molt sovint el record està format i influenciat per l’«actitud» cap el que ha passat. És a dir, que les expectatives i desitjos d’aquesta persona del que hauria d’haver passat tenen molta més importància que el que va passar en realitat. D’aquí l’existència en innombrables casos judicials de testimonis oculars que van declarar haver vist el que esperaven o desitjaven veure en lloc del que realment van veure, declaració que ha conduït a la condemna de persones innocents.

Una distorsió típica de la memòria és la d’omplir els buits que existeixen en ella de la mateixa manera que el cervell omple la taca cega de l’ull amb informació falsa. Aquestes informacions falses ens apareixen, però, amb tots els aspectes de la més convincent realitat. Si la memòria està absent, el cervell la substitueix per confabulacions. Altres vegades el subjecte és incapaç de distingir entre el que ha viscut realment i el que ha somiat.

Experiment: el que és viscut i el que és somiat

S’han realitzat experiments al respecte induint en subjectes sans la idea falsa que una cosa que van somiar ho havien viscut en la realitat. L’experiment consistia a presentar-li al subjecte una llista de paraules elaborada pel psiquiatre. L’endemà se li tornava a presentar la llista, però aquesta vegada la relació contenia paraules tretes d’un somni del pacient. L’endemà se li suggeria que algunes paraules de les que havia somiat pertanyien a la primera llista. Un alt percentatge de subjectes queia en aquest parany.

Experiment: la hipnosi i les falses memòries

De vegades, en el trànsit hipnòtic, sembla com si el subjecte hipnotitzat recobrés memòries passades de les que no en tenia idea. Però en moltes ocasions s’ha pogut constatar que aquestes aparents memòries oblidades en realitat, eren fabricades pel propi subjecte i no es corresponien amb un fet real. Així s’explica que es pensés que l’hipnotitzador podia recobrar memòries d’altres vides del subjecte, quan en realitat no eren més que fabulacions del propi subjecte, sense que aquest se n’adonés del caràcter fals de les seves presumptes recobrades memòries.

Està demostrat experimentalment que la disposició per a ser hipnotitzat és un factor important de risc de produir falses memòries. Mentre més susceptible és el subjecte de ser hipnotitzat, més gran és la possibilitat de producció de pseudomemòries.

Tot això passa perquè la línia divisòria entre el que és real i el que és imaginat és molt tènue en l’ésser humà. Al capdavall, el substantiu «fet» ve del verb «fer», en llatí, facere, i la paraula «ficció» ve del llatí fingere, que també significa «fer», «crear», «formar».

Experiment: fer i creure

A persones adultes se’ls van mostrar dues ampolles buides i es va posar sucre en cadascuna d’elles. Després se’ls va demanar que posessin una etiqueta en cada ampolla, la primera amb la paraula «sucre» i la segona amb la paraula «cianur». Doncs, tot i que havien escollit arbitràriament l’ampolla en la qual van posar la paraula «cianur», quan es tractava de treure sucre de qualsevol de les dues ampolles evitaven fer-ho de la que tenia l’etiqueta «cianur».

Experiment: la no distinció entre el que és real i el que és irreal

A vegades, en situacions carregades emocionalment, sembla com si el fet de nomenar les coses, igual que ocorre amb la imaginació, tingués l’efecte de crear-les. En aquest experiment, l’alerta emocional que es provoca sembla com si inhibís la raó i el judici, de manera que es perd la capacitat de distinció entre el que és real i el que no ho és. Passa sovint que allò al que es dóna crèdit, encara que sigui imaginat, adquireix el caràcter de veritable, d’autèntic coneixement. És un altre exemple de la presència en l’ésser humà modern del pensament màgic, que en altres temps va ser utilitzat per explicar el que no casava amb la visió del món del moment, és a dir, per explicar coses que no es comprenien.

En una enquesta realitzada el 1997 per Time / Yankelovic als Estats Units, es va mostrar que el 22 per cent dels enquestats, persones adultes, estava convençut que la Terra havia estat visitada per alienígenes procedents de l’espai.

En realitat, res d’això ens ha d’estranyar. La història i l’antropologia estan plenes de relats sobre criatures imaginades, monstres, esperits, déus, alienígenes i altres éssers imaginaris que moltes persones afirmen realment haver vist.

En la nostra societat occidental hi ha moltes persones que ho creuen, etiquetant els sofriments físics amb les paraules «càstig de Déu» o similars. En països tan avançats com els Estats Units hi ha molta gent que pensa que la sida és un càstig diví pel pecat de l’homosexualitat.

7. Què és el «Jo» si la memòria no és fiable?

La memòria, concebuda antany com un magatzem d’informació ampli, permanent i potencialment accessible, ha estat reemplaçada, gràcies a estudis recents, per una entitat fal·lible, capritxosa i mistificadora per naturalesa. El relat autobiogràfic que solem fer de nosaltres mateixos és un collage de records aïllats que tallem, enganxem, empalmem amb els altres, d’acord amb una història plausible reconstruïda de forma poc fiable.Què significa per a nosaltres, com a individus, la fal·libilitat de la memòria? Quines conseqüències té per a la nostra concepció del jo? Els records autobiogràfics es renoven diàriament, d’una manera que s’adapta a la nostra concepció actual del jo. La concepció del jo és una cosa sempre canviant que representa amb exactitud el nostre estat actual de creences i sentiments, però no el de fa dies, setmanes i anys. La memòria no és tant un mecanisme per recordar el passat com un mitjà per preparar-nos per al futur.

Tots els errors de la memòria tenen una cosa en comú: elaborem una teoria, o un sentit de la identitat pròpia o aliena, a partir del record existent, ja sigui fiable o erroni. Potser resulti inquietant adonar-se que, si els records són erronis, les creences personals es basen en principis febles. Igual que la idea del «jo».

8. Eric Kandel, Aplysia i la plasticitat del cervell

Freud dividia la ment en una part autobiogràfica, el jo; una part inconscient, la ment primitiva del nen, l’allò; i una part inconscient que dirigia el nostre comportament moral i les nostres aspiracions, el superjò. El mateix Freud mai va pensar a localitzar en el cervell aquells elements hipotètics. Eric Kandel [10] volia trobar la base biològica de la teoria freudiana sobre la ment. Grundfest, que havia introduït a Kandel en la ciència neurològica va escoltar els plans inabastables d’aquest i li va donar un important consell que li valdria per a la resta de la seva carrera: «Si vols comprendre la ment hauràs estudiar el cervell observant una cèl·lula cada vegada». Aquell plantejament d’estudiar primer la base cel·lular de la memòria i després la seva base molecular li va valer a Kandel el Premi Nobel el 2000.

Kandel va treballar primer en l’hipocamp, una estructura cerebral primordial per a la memòria, però va resultar massa complex. Va decidir llavors escollir un model de recerca més simple i va optar pe llimac marí gegant o Aplysia.

aplysia1

Eric Kandel amb una Aplysia.                                                             Aplysia
Eric Kandel: Aprenentatge i memòria (Aplysia) https://www.youtube.com/watch?v=6zBAA49InjU

aplysia2

«Cervell» de l’Aplysia format per nou ganglis.

En un animal tan primitiu, els diversos aspectes de la memòria es troben presents en simples arcs reflexos formats per una petita quantitat de grans cèl·lules nervioses que estableixen entre si una quantitat visible de contactes, les sinapsis. Gràcies a la simplicitat de les connexions, ha estat relativament fàcil estudiar alguns aspectes de l’aprenentatge de les cèl·lules nervioses. Kandel va demostrar que la força dels contactes entre les cèl·lules nervioses no és invariable, sinó que els mateixos contactes sinàptics podien reforçar o afeblir-se en funció del tipus d’estímul elèctric que transmetien. Per tant, el sistema nerviós no estava format per connexions completes i fixes, com en una antiga centraleta de telèfons, sinó que tenien plasticitat. Hi ha circuits, que es formen durant el desenvolupament, en els quals es troben els patrons de conducta innats. Però també hi ha components del sistema nerviós que canvien amb l’aprenentatge.

Aquest aprenentatge sembla basar-se en els canvis de la força de les connexions sinàptiques. Sembla que l’experiència serveix per enfortir les connexions entre les cèl·lules nervioses. Això constitueix la base de la memòria. Els nombrosos tipus de neurotransmissors continguts en les cèl·lules nervioses possibiliten les diverses formes d’aprendre, recordar, oblidar i pensar segons sigui el seu funcionament sobre els contactes sinàptics en les diferents estructures cerebrals i, d’aquesta manera, es produeix la nostra «ment».

Aplysia exhibeix les dues formes més simples d’aprenentatge, també presents en altres invertebrats: l’habituació i la sensibilització. Mitjançant l’habituació, un animal respon amb menys intensitat a la presentació repetida d’un estímul que resulta inofensiu.

habituació
És la forma més elemental de l’aprenentatge i està present en gairebé tots els invertebrats i, per descomptat, en els vertebrats. Gràcies a ella, els organismes eviten un malbaratament de comportament innecessari. Quan un animal s’enfronta a un estímul nou, la seva primera resposta és una barreja de reflexos d’orientació i de defensa. Freqüentment inclouen la dilatació de la pupil·la, l’acceleració del ritme cardíac i respiratori i altres respostes consumidores de recursos energètics. La repetició d’aquest estímul, quan no suposa una amenaça real, dóna lloc a respostes més febles o nul·les i permet que l’organisme es reservi per a altres estímuls potencialment perillosos. És el mateix mecanisme bàsic pel qual els humans ens adaptem a entorns sorollosos, o ens acostumem als nostres propis batecs o al tic-tac del rellotge del saló. Segurament és també el primer procés d’aprenentatge en els nadons.

sensibilització
La sensibilització és el procés oposat. Després de l’aplicació d’un estímul nociu, l’animal queda sensibilitzat i respon més intensament a qualsevol altre estímul, encara que sigui innocu. És una forma d’aprenentatge lleugerament més complexa i així mateix té un valor de supervivència en fer que l’organisme presti més atenció i sigui més reactiu davant un entorn potencialment perillós. En els humans també es pot observar: després de sentir una explosió ens sobresaltem davant de qualsevol altre soroll, fins i tot feble, o donem una resposta exagerada si algú ens toca l’espatlla.

Al laboratori de Kandel s’aconseguia la sensibilització de l’Aplysia administrant una descàrrega elèctrica moderada al cap o a la cua. Després, qualsevol estímul feble causava una intensa retracció de la brànquia.

Hi ha una tercera forma d’aprenentatge que Kandel va estudiar a l’Aplysia, i que suposa un esglaó més amunt en l’escala de complexitat de la memòria. Es tracta d’un aprenentatge associatiu perquè connecta dos estímuls diferents que inicialment no guarden relació entre si; ens referim a l’anomenat condicionament clàssic.

condicionament clàssic
El rus Ivan Pavlov, premi Nobel el 1904, va observar de forma incidental un fet molt curiós. Tenia diversos gossos en captivitat per als seus experiments i, lògicament, eren alimentats amb regularitat. Per costum, cada vegada que els duien el menjar es feia sonar una campana d’avís. Un dia va confirmar que els gossos salivaven copiosament davant el soroll de la campana, sense la presència del menjar. Va repetir diverses vegades l’observació i va obtenir el mateix resultat. És a dir, els gossos s’havien condicionat al so com si fos un estímul de menjar. Es tracta d’un procés d’aprenentatge pel qual una resposta (salivació) que de forma natural està vinculada a un estímul incondicionat (El) com el menjar, queda associada a un altre estímul «neutre» –estímul condicionat, EC– com el so de una campana, una llum, qualsevol altre senyal, etc., amb el que originalment no està relacionat. En aquest esquema l’El és un estímul plaent –comida–, però el mateix s’esdevé amb estímuls aversius.

Experiment: principis sobre la memòria humana

L’alemany Hernmann Ebbinghaus va ser el primer que es va plantejar estudiar la memòria amb el mateix grau d’experimentació que una reacció química o l’acceleració dels cossos en caiguda lliure. Va llogar unes golfes a París en els anys vuitanta del segle XIX i es va prendre a si mateix com a conillet d’Índies. Amb infinita paciència va dedicar setmanes a memoritzar llistes de paraules sense sentit de tres lletres, com DAX, BOK, WUX. Per a això, va escriure un conjunt de dues mil paraules d’aquest estil i va construir llistes de paper de diferents mides, entre 7 i 36 estímuls. Va triar aquests estímuls sense sentit per garantir un aprenentatge «pur», sense interferències de significats o connotacions que podrien variar entre uns individus i uns altres. Va memoritzar cada llista per separat, llegint les paraules en veu alta amb la mateixa cadència i sotmetent-se a un pla d’assajos prefixat. Un cop memoritzada una llista de certa longitud, comprovava en els dies següents quants estímuls recordava i com s’anaven oblidant segons passaven els dies. D’aquí van sortir un conjunt de lleis o principis sobre la memòria humana que encara són vigents –corba de l’oblit, corba de l’aprenentatge, llei de la primacia, llei de la recència, etcètera–. Ebbinghaus va veure que la memòria era un procés gradual: com més repeticions d’una llista tenien lloc en el primer dia, més estímuls recordava l’endemà. Però va trobar certes irregularitats. Per exemple, podia aprendre una llista de sis o set estímuls amb una única presentació, però si la llista era més llarga necessitava diverses presentacions; és a dir, hi havia un cert «graó» entorn a aquest nombre. D’altra banda, va descobrir que l’oblit té dues fases: una fase inicial molt ràpida, on a la primera hora es perden un gran nombre d’estímuls, i una altra fase posterior molt més lenta on la pèrdua –l’oblit– és gradual i dura setmanes.

Experiment: temps per passar de la memòria a curt termini a la memòria a llarg termini

La metodologia d’Ebbinghaus va obrir bretxa i el 1900 dos psicòlegs, Müller i Pilzecker, van dur a terme un interessant experiment amb tres grups de voluntaris. A un grup li van demanar que memoritzessin bé una llista i van comprovar que l’endemà la recordaven sense problemes. A un altre grup li van demanar el mateix, però a més van proporcionar una segona llista per memoritzar immediatament després de la primera. L’endemà eren incapaços de recordar la primera llista. A un tercer grup li van donar les dues llistes, però van deixar passar dues hores entre la primera i la segona. L’endemà aquest grup va recordar la primera llista sense dificultat. És a dir, aquestes dues hores transcorregudes entre les dues llistes havien estat crítiques perquè el record de la primera es consolidés, i no fos «piconat» pel de la segona. Això feia pensar que el cervell necessita un temps per passar la informació d’un format efímer a un altre més estable. És a dir, per passar de la memòria a curt termini –la que, per exemple, ens manté actiu en la ment un nombre de telèfon– a la memòria a llarg termini, més ferma i duradora. I probablement els mecanismes neurals de codificació són diferents.

L’Aplysia posseeix una memòria a curt termini i una altra a llarg termini que, igual que en els humans, requereix una pràctica repetida amb períodes de descans.

En la memòria a curt termini, com la utilitzada, per exemple, per a memoritzar breument un número de telèfon i poder marcar-lo a continuació, només canvien la força de les sinapsis presents, pel que no es produeix cap tipus de canvi funcional. La capacitat de la memòria a curt termini és molt limitada, en el nostre cas reté menys de dotze elements i, si la informació no es repeteix, només es guarda durant uns minuts.

Aplysia aprenia les noves respostes perquè modificava les seves connexions sinàptiques. Això s’esdevenia perquè s’alliberava més o menys quantitat, segons els casos, d’un neurotransmissor en l’espai sinàptic; concretament el glutamat. El glutamat funciona també com el principal neurotransmissor excitador en el cervell dels mamífers. Si la seva proporció augmenta en una sinapsis, el pas del missatge nerviós és més fluid. Però tots aquests processos eren relativament efímers i revertien al cap de minuts o hores.

Per a la memòria a llarg termini és necessària la síntesi de noves proteïnes, perquè es formen noves connexions entre les cèl·lules nervioses. Això suposa un canvi estructural que requereix que les cèl·lules glials, els astròcits, aportin el combustible essencial, l’àcid làctic. La memòria a llarg termini conté en última instància tot el coneixement i l’experiència sobre el món i sobre si que té una persona.

Quan Aplysia ha consolidat un aprenentatge, aquest queda inscrit en el seu cervell de manera permanent durant setmanes. Aquí, lògicament, Kandel esperava trobar una altra classe de canvis neurals. Era sabut que en aquest tipus de memòria intervé la creació de noves proteïnes, perquè si s’administra a un animal en procés d’aprenentatge drogues que inhibeixen la síntesi de proteïnes, aquest queda amb la seva memòria a llarg termini bloquejada, encara que no la de curt termini .

La memòria a llarg termini té lloc en les mateixes parts del sistema nerviós que la memòria immediata, però a través d’un mecanisme diferent: les connexions sinàptiques quedaven permanentment reforçades durant la sensibilització perquè creixien noves terminals actives. El que havia començat en forma de canvis provisionals causats pels neurotransmissors, ara es transformaven en canvis estructurals i persistents amb la construcció de noves terminals sinàptiques.

Exemple: els dits dels violinistes

Aprendre provoca canvis estructurals en el cervell, tal com Ramón i Cajal va afirmar en 1894. Per exemple, la part de l’escorça que controla els quatre dits de la mà esquerra dels violinistes professionals que comencen el seu ensinistrament intensiu a primerenca edat és cinc vegades més gran que en les persones que no toquen cap instrument de corda.

Exemple: els taxistes londinencs

Recentment, un estudi de la University College London, publicat l’any 2000, va revelar un fet sorprenent: els taxistes londinencs tenen un hipocamp lleugerament més gran que la resta de les persones de la mateixa edat. Ser taxista a Londres no és qualsevol cosa. Per obtenir la llicència, cal aprovar un examen duríssim després de preparar durant dos anys i conèixer en detall els vint i cinc mil carrers de la ciutat i els seus itineraris[11]. Aquesta investigació, dirigida per la professora Eleanor Maguire, va trobar mitjançant la tècnica d’imatges per ressonància magnètica que una part de l’hipocamp de setze taxistes tenia un volum més gran que la mateixa zona en un grup control. Es tracta d’un cas evident de plasticitat neural, gràcies a la qual el cervell s’adapta segons l’ús que se li dóna.

Kandel va identificar els mecanismes moleculars mitjançant els quals la informació és transferida de la memòria a curt termini a la de llarg termini a través de l’exercitació. Per a això l’hipocamp exerceix un destacat paper. Kandel va demostrar així mateix que un esdeveniment amb una forta càrrega emocional pren una drecera i és emmagatzemat directament en la memòria a llarg termini, per la qual cosa és molt important l’amígdala.

Alhora, en estreta connexió amb aquesta funció de memòria a llarg termini, l’hipocamp és determinant per a l’orientació o navegació espacial en humans i animals.

Experiment: el laberint de Morris

Si en les rates i ratolins es lesiona experimentalment l’hipocamp queden incapaços de registrar i recordar nous aprenentatges espacials. Una prova típica és l’anomenat laberint de Morris consistent en una piscina circular plena d’aigua opaca de color blanc. En una zona de la piscina hi ha una plataforma submergida no visible des de la superfície. Quan es deixa anar al rosegador per primera vegada, aquest neda de manera frenètica i erràtica per tota la piscina fins que ensopega amb la plataforma i s’atura a sobre. A cada assaig el ratolí tarda menys temps a trobar la plataforma, i, finalment, és capaç de nedar directament cap a la plataforma perquè recorda el camí. No obstant això, els animals als quals se’ls ha danyat l’hipocamp no poden millorar el seu rendiment i es mostren incapaços de registrar la nova informació i aprendre la tasca.

laberint_Morris

9. Memòria de treball i memòria a llarg termini

L’escorça prefrontal exerceix múltiples funcions i coordina a més les diferents àrees cerebrals que conformen la memòria de treball o memòria a curt termini. Mitjançant la memòria de treball es «reté breument alguna cosa en el pensament», com, per exemple, un telèfon al qual es vol trucar de seguida, els plans que elaborem i els problemes que resolem. La memòria de treball és així mateix fonamental per a la producció de la parla. En els nens amb dislèxia és justament aquest tipus de memòria la que pateix un retard en el desenvolupament. L’escorça prefrontal exerceix la seva funció per a la memòria de treball en estreta col·laboració amb l’hipocamp fixant l’atenció i seleccionant els estímuls. Les paraules que millor es recorden durant un test són aquelles que causen una major activitat tant en l’escorça prefrontal com en l’àrea de l’hipocamp. Si volem marcar immediatament un número de telèfon i després ho oblidem, estem utilitzant la nostra memòria de treball. Però si repetim aquest nombre diverses vegades, podem emmagatzemar-lo en la memòria a llarg termini. La memòria de treball reté la informació per poc temps i per a un ús general, i és crucial per a dur a terme tasques complexes i accions determinades. Normalment, si repetim la informació de la memòria de treball, aquesta passa a emmagatzemar-se en la memòria a llarg termini.

En el lòbul temporal es troba l’hipocamp, que és fonamental per a la memòria. En el cas de H. M. els focus epilèptics es localitzaven precisament en l’hipocamp, del qual li van ser extirpades dues terceres parts entre els dos costats. Aquesta estructura cerebral rep el nom del cavallet de mar per la seva semblança amb la cua d’aquest animal, cargolada i dentada. Sense ‘ hipocamp, H. M. se’n podia  recordar perfectament de les coses que havien succeït tres anys abans de l’operació. Així sabem que no és en aquesta àrea on es localitza la memòria «remota». La investigació en pacients neurològics ha demostrat que els danys parcials de l’hipocamp causats, per exemple, per un accident, poden provocar trastorns duradors que alterin la memòria des del mateix moment de l’accident. Es tracta d’una amnèsia anterògrada com la que li va sobrevenir en forma radical a H. M. després de l’operació.

hipocampL’hipocamp està especialitzat en combinar la informació que rep procedent de diversos sentits. El lloc on es troba el restaurant on hem quedat, l’aspecte de la persona que ens espera, els sorolls i olors procedents de la cuina i la ubicació de la nostra taula s’ordenen en l’hipocamp fins a formar una escena coherent en la memòria autobiogràfica, la crònica de la nostra vida. En l’hipocamp és on s’assenta la memòria conscient. En general, no tenim records anteriors als tres anys aproximadament, perquè fins a aquest moment l’hipocamp no ha madurat. Les memòries conscients de les que s’encarrega l’hipocamp són de múltiples tipus, depenent de l’enfocament que estiguem abordant. Hi ha una memòria recent i una altra de llarga durada; una «reconeixedora» i una altra espacial, etc., i també una recentment proposada «memòria operativa».

L’hipocamp fa tot això en estreta col·laboració amb l’escorça del lòbul temporal, situada a la part interna sobre del hipocamp, i amb el gir parahipocampal o escorça entorinal.

En l’escorça entorinal és on comença la malaltia d’Alzheimer, i els trastorns de memòria que es produeixen al principi d’aquesta malaltia afecten típicament la informació recent. Els malalts d’Alzheimer no recorden el que va passar fa una hora, però són capaços de parlar amb entusiasme dels seus companys de l’escola.

No tota la informació recent s’emmagatzema en la memòria a llarg termini. Qui voldria recordar tots els detalls de tot el que ha fet al llarg de la seva vida, cada conversa, cada paraula de cada llibre? Això plantejaria enormes dificultats a l’hora de localitzar i recuperar la informació veritablement important. El que es filtra normalment per al seu emmagatzematge en la memòria a llarg termini depèn de la importància de la informació i de la càrrega emocional que posseeix el moment.

L’amígdala, que està just davant de l’hipocamp en el lòbul temporal, posa el seu segell a un record que té una forta càrrega emocional. I també està involucrada en això l’hormona de l’estrès, el cortisol. L’amígdala marca els successos angoixants, de tal manera que aquests són emmagatzemats per sempre en la memòria a llarg termini. D’aquí que el 80% dels nostres primers records estiguin relacionats amb experiències negatives, com va demostrar Douwe Draaisma. Recordar la por, l’angoixa i el dolor és més important per a la nostra supervivència que els records positius.

L’amígdala és el sistema del cervell on es percep i es genera l’alarma, amb les seves sensacions d’intensitat variable de calma, por i fúria, i les reaccions conseqüents de relax, escapament o lluita, respectivament. Naturalment, aquestes sensacions conformen un tipus de memòria, l’emocional, la qual, encara que originalment és inconscient, pot ser processada conscientment en el còrtex cerebral amb cert retard respecte als esdeveniments que la van provocar. La memòria emocional sembla estar activa des del naixement, el que indicaria que l’amígdala es desenvolupa més ràpidament que l’hipocamp en termes ontogenètics. L’amígdala, a més, serveix com a intermediària en l’associació de records formats per diferents sentits.

L’amígdala és, doncs, responsable de les memòries carregades emocionalment. Quan s’extirpa l’amígdala a animals d’experimentació, generalment micos, ja no són capaços d’associar la por a un so que sempre precedeix una descàrrega elèctrica. Aquests animals poden perfectament aprendre altres tasques, però són incapaços d’aprendre i recordar la por. El condicionament emocional és impossible quan falta l’amígdala.

amigdala1

Exemple: els veterans de la guerra

Però pot convertir-se en quelcom patològic quan un soldat que torna a  casa no s’adona que la situació de perill ha passat. Si estant a la seva ciutat segueix experimentant angoixa i sensació d’amenaça i reviu en la seva ment les escenes de la guerra, si en sentir un fort soroll pel carrer va a refugiar-se, es parla d’estrès posttraumàtic (EPT). Durant la Primera Guerra Mundial aquest fenomen es coneixia com Shell shock: 306 soldats anglesos que presentaven aquests símptomes i es van negar a tornar al front van ser executats.

En una situació d’EPT l’amígdala ha complert la seva comesa tan bé que l’escorça prefrontal del veterà no aconsegueix fer-li veure que el perill ja ha passat. Perquè s’activi l’amígdala en una situació de perill és necessària la presència d’un neurotransmissor, la noradrenalina. D’aquí que s’hagi intentat recórrer als bloquejadors beta, que produeixen un efecte contrari, per evitar que una experiència traumàtica es gravi amb massa intensitat en l’amígdala, de manera que els veterans no es vegin assaltats més endavant pels records amargs.

Com es passa de la memòria de treball a la memòria a llarg termini?

El camí que segueix la informació a través del nostre cervell fins arribar a la memòria a llarg termini comença a l’escorça entorinal situada a l’interior del cervell, en el gir parahipocampal. A continuació, sota la direcció de l’escorça prefrontal, la informació es guarda durant poc temps a l’hipocamp. D’aquí retorna en part a l’escorça temporal per a ser emmagatzemada a llarg termini i, en part, pren un llarg camí travessant l’arc del fòrnix, ubicat al septe, per arribar a l’hipotàlem d’on parteixen les fibres que van als cossos mamil·lars . D’aquí la informació travessa el tàlem fins a arribar a les diferents àrees corticals des d’on els records poden ser evocats de forma conscient (memòria declarativa o explícita). L’amígdala, situada just davant de l’hipocamp en el lòbul temporal deixa el seu segell sobre un record si, com hem vist, aquest té una forta càrrega emocional.

Així podem descriure el conjunt del procés. La informació sensorial (és a dir, de la vista, el tacte o el gust) ha de passar primer pel tronc encefàlic i després pel tàlem, que actua com a repetidor i dirigeix ​​els senyals als diferents lòbuls sensorials del cervell, on s’avaluen. La informació processada arriba a l’escorça prefrontal, on entra en la consciència i forma el que considerem la memòria a curt termini, que dura entre uns segons i diversos minuts.

Per emmagatzemar aquest record durant un període més prolongat, la informació ha de passar per l’hipocamp, on els records es classifiquen en diverses categories. En lloc d’emmagatzemar-los tots en una sola àrea del cervell, com una gravadora o un disc dur, l’hipocamp redirigeix ​​els fragments a les diferents escorces. Emmagatzemar així és en realitat més eficient que fer-ho de manera seqüencial.

Per exemple, els records emocionals es conserven a l’amígdala, però les paraules s’emmagatzemen en el lòbul temporal. Per la seva banda, els colors i altra informació visual es recullen en el lòbul occipital, i el sentit del tacte i el moviment resideixen al lòbul parietal. Fins ara, els científics han identificat més de vint categories de records que es preserven en diferents parts del cervell.[12]

Algunes persones bilingües poden, a causa d’una lesió cerebral, perdre la memòria per a un idioma, però conservar-la per al segon, el que ens indica que els mòduls per als dos idiomes són diferents i estan localitzats en diferents parts de l’escorça cerebral. Altres subjectes perden la memòria que permet reconèixer cares, però poden reconèixer qualsevol altre objecte.

Avui se sap que abans del segon any de vida l’hipocamp no ha madurat encara, i pel que fa al lòbul frontal, la maduració és encara més tardana. Es creu que la regió orbitofrontal, de la qual depèn la memòria episòdica, no madura abans del tercer any de vida. Això vol dir que les persones que diuen recordar esdeveniments anteriors al tercer any d’edat estan probablement confabulant.

creacio_records
Recorregut que se segueix durant la creació d’un record. Els impulsos procedents dels sentits passen pel tronc encefàlic, el tàlem i les diferents escorces abans d’arribar a l’escorça prefrontal.

Un únic record –per exemple, d’un passeig pel parc– conté informació que es descompon i s’emmagatzema en diferents regions del cervell, però reviure un sol aspecte del record (com l’olor de la gespa acabada de tallar) pot fer que el cervell es llanci a la recerca dels altres fragments per recrear una experiència coherent.

Molts estudis sobre la memòria confirmen que la comprensió de les dades essencials i la comunicació dels detalls són dos processos completament diferents.

Exemple: associar dues persones en una

A vegades el cost de les distorsions memorístiques és major del que provoca l’oblit dels detalls dels esdeveniments viscuts o de la informació necessària per a un examen. Una dona és violada a casa i, a partir de la seva declaració, on es descriu detalladament la cara de l’agressor, s’identifica a aquest com Donald Thompson. La dona assegura amb un cent per cent de seguretat que ha identificat correctament el violador. Però quan la policia investiga la coartada de Thompson, comprova que és impecable: l’estaven entrevistant a la televisió a la mateixa hora en què va ocórrer la violació. Posteriorment, la policia comprèn que la víctima estava veient l’entrevista de televisió quan va ser agredida, i la seva memòria va atribuir erròniament al violador la cara de Thompson.

I com es recomponen aquests fragments? És el que s’anomena «el problema de la integració». La hipòtesi que actualment es formula és la següent. Al llarg i ample del cervell es produeixen vibracions electromagnètiques amb una freqüència aproximada de quaranta cicles per segon, que els escàners d’ electroencefalografia són capaços de detectar. Un fragment d’un record podria vibrar amb una freqüència molt precisa i estimular un altre fragment de record emmagatzemat en una altra part llunyana del cervell [13]: abans es creia que els records s’emmagatzemaven propers físicament els uns dels altres, però aquesta nova teoria sosté que els records no estan connectats espacialment, sinó de manera temporal, en vibrar a l’uníson. Si aquesta teoria es confirma, això significarà que per tot el cervell flueixen contínuament vibracions electromagnètiques que connecten entre si les diferents regions i reconstrueixen així els records sencers. Per tant, el flux constant d’informació entre l’hipocamp, l’escorça prefrontal, el tàlem i les diferents escorces podria en última instància no ser enterament neuronal.

Experiment: descarregar records

Els científics de les Universitats de Wake Forest i de Southern Califòrnia (USC) van fer història en 2011, quan van aconseguir registrar un record creat per ratolins i gravar-lo digitalment en un ordinador. Era una demostració de principis, mitjançant la qual van provar que el somni de descarregar records al cervell algun dia podria fer-se realitat.

Els records es creen mitjançant el processament de nombroses experiències sensorials que després s’emmagatzemen en múltiples llocs de la neo escorça i el sistema límbic. Però, com sabem gràcies a H.M., hi ha un lloc a través del qual flueixen tots els records i on es converteixen en records a llarg termini: l’hipocamp.

Van partir de l’observació, obtinguda mitjançant escàners cerebrals, que hi ha almenys dos conjunts de neurones a l’hipocamp d’un ratolí, denominats CA1 i CA3, que es comuniquen entre si cada vegada que el ratolí aprèn una nova tasca. Després d’entrenar als ratolins perquè premessin dues barres, una després de l’altra, per obtenir aigua, els científics van revisar els resultats i van tractar de descodificar aquests missatges. Després de la frustració inicial, deguda al fet que els senyals d’aquests dos grups de neurones no semblaven seguir cap patró, van recopilar dades de milions de senyals fins a aconseguir determinar la relació entre senyals elèctrics d’entrada i de sortida. Introduint sondes en l’hipocamp dels ratolins, els científics van poder enregistrar els senyals entre CA1 i CA3 quan aquests aprenien a prémer les dues barres successivament. A continuació, els van injectar als ratolins un compost químic especial que feia que oblidessin la tasca. Finalment, reproduïen el record en el cervell d’aquests mateixos ratolins. Sorprenentment, els ratolins recobraven el record de la tasca original i eren capaços de reproduir-la satisfactòriament. Bàsicament, han creat un hipocamp artificial, capaç de replicar records digitals. «Encenem el sistema i l’animal té el record; l’apaguem i deixa de tenir-lo –diu el doctor Berger–. És un pas molt important, perquè és la primera vegada que hem unit totes les peces ».

Experiment: implantar records falsos

El 2013, es va produir un avanç més, aquesta vegada a l’Institut Tecnològic de Massachusetts, on els científics van ser capaços d’implantar-li a un ratolí no només records veritables sinó també falsos records. Això vol dir que algun dia es podran implantar al cervell records d’esdeveniments que mai van succeir, el que tindrà importants repercussions en camps com l’educació i l’entreteniment.

Van utilitzar una tècnica anomenada optogenètica, que permet activar determinades neurones en fer incidir llum sobre elles. Amb aquest potent mètode poden identificar amb precisió quines són les neurones responsables de determinats records. Per exemple, suposem que un ratolí entra en una sala i rep una descàrrega. Analitzant l’hipocamp, és possible identificar les neurones responsables del record d’aquest dolorós esdeveniment i registrar la seva activitat. A continuació, s’introdueix la rata en una sala completament diferent, on no patirà cap dany. Mitjançant una font de llum connectada a una fibra òptica, és possible activar el record de la descàrrega i fer que el ratolí mostri un comportament característic de la por, tot i que a la segona sala estigui completament fora de perill de qualsevol mal. D’aquesta manera, els científics van aconseguir no només implantar records d’esdeveniments veritables, sinó també d’altres que mai es van produir.

Experiment: ¿es pot augmentar la memòria?

El 1999, el doctor Joseph Tsien i els seus col·legues a Princeton, l’Institut Tecnològic de Massachusetts i la Universitat de Washington van descobrir que la introducció d’un únic gen feia que augmentés espectacularment la memòria i les capacitats mentals d’un ratolí. Aquests «ratolins intel·ligents» podien trobar més ràpid la sortida d’un laberint i superaven a altres ratolins en una gran varietat de proves. Van rebre el sobrenom de «ratolins Doogie», en referència al protagonista de la sèrie de televisió Un metge precoç.

Per començar, el doctor Tsien va analitzar el gen NR2B, que actua com un interruptor que controla la capacitat del cervell per relacionar un esdeveniment amb un altre. (Els científics coneixen aquesta propietat perquè quan el gen es silencia o es desactiva els ratolins perden aquesta capacitat.) Tot l’aprenentatge depèn de NR2B, perquè controla la comunicació entre les cèl·lules de la memòria en l’hipocamp. Primer, el doctor Tsien va crear una varietat de ratolins que no tenien NR2B, i que presentaven dificultats per memoritzar i per a l’aprenentatge. A continuació, va crear una altra varietat que posseïa més còpies de NR2B del normal, i va comprovar que aquests ratolins tenien capacitats mentals superiors. Quan se’ls col·locava en un estany poc profund, els ratolins normals nedaven aleatòriament d’una banda a l’altra, oblidant que uns pocs dies abans havien après que hi havia una plataforma oculta sota l’aigua. Els ratolins intel·ligents, però, es dirigien directament cap a la plataforma al primer intent.

Des de llavors, els investigadors han aconseguit confirmar aquests resultats en altres laboratoris i han creat varietats de ratolins encara més intel·ligents. El 2009, el doctor Tsien va publicar un article en el qual anunciava una varietat més de ratolins intel·ligents, anomenada «Hobbie-J» (per un personatge d’uns dibuixos animats xinesos). Hobbie-J era capaç de recordar fets nous (com la ubicació de joguines) durant un temps tres vegades superior al de la varietat de ratolí genèticament modificat que abans es considerava com la més intel·ligent. Això incideix en la idea que el NR2B és un interruptor universal per a la formació de records, assenyala el doctor Tsien.

Però fins i tot per a aquesta nova varietat de ratolins existeixen límits. Quan se li oferia l’opció de girar a esquerra o dreta per obtenir una xocolatina com a recompensa, Hobbie-J era capaç de recordar el camí correcte durant molt més temps que un ratolí normal, però passats cinc minuts també ell ho oblidava.

Se sospita que si la capacitat de la memòria augmenta massa, podríem recordar també tots els fracassos i fets dolorosos, i potser això ens faci dubtar. Heus aquí un possible inconvenient de recordar massa.

El gen NR2B no és l’únic que els científics estan estudiant en relació amb el seu efecte sobre la memòria. En una altra sèrie d’experiments, els científics han aconseguit crear una varietat de mosques de la fruita dotades de memòria fotogràfica, així com una raça de ratolins amnèsics. Aquests experiments podrien permetre explicar molts dels misteris de la nostra memòria a llarg termini, com per què estudiar molt en vigílies d’un examen no és la millor manera de preparar-se i per què recordem esdeveniments quan tenen una gran càrrega emocional. Els científics han descobert que hi ha dos gens importants, el CREB activador (que estimula la formació de noves connexions entre les neurones) i el CREB repressor (que evita la formació de nous records).

El doctor Alcino Silva, també de Cold Spring Harbor, ha estat experimentant amb ratolins i ha descobert que els que tenien un defecte en el gen CREB activador eren pràcticament incapaços de generar records a llarg termini. Eren ratolins amnèsics. Però fins i tot aquests ratolins oblidadissos podien aprendre alguna cosa si les lliçons eren curtes i tenien temps per descansar entre una i altra. Els científics estudien la hipòtesi que en el cervell tenim una quantitat fixa de CREB activador, que limita el que podem aprendre en cada moment. Si intentem estudiar molt abans d’un examen, esgotarem ràpidament la quantitat de CREB activadors i, per tant, no podrem aprendre més, almenys fins que descansem i recuperem la quantitat de CREB activadors. «Ara podem oferir una raó biològica per la qual aquests farts d’estudiar no funcionen» [14], diu el doctor Tully. La millor manera de preparar un examen final consisteix a revisar mentalment el material de manera periòdica al llarg del dia fins que s’incorpori a la nostra memòria a llarg termini.

Això també podria explicar per què els records amb càrrega emocional són tan vívids i poden perdurar dècades. El gen CREB repressor actua com un filtre que es desfà de la informació inútil. Però si un record està vinculat amb una emoció forta, o bé elimina el gen CREB repressor o bé fa que augmentin els nivells de CREB activador.

Un dels objectius d’aquesta investigació és el de crear una «píndola intel·ligent» que permetés potenciar la concentració, millorar la memòria i potser augmentar la nostra intel·ligència. Les empreses farmacèutiques han experimentat amb diverses substàncies, com la MEM 1003 i la MEM 1414, que aparentment milloren les funcions mentals.

Els científics han descobert que, en estudis amb animals, els records a llarg termini són possibles gràcies a la interacció entre enzims i gens. L’aprenentatge es produeix quan determinades vies nervioses es veuen reforçades amb l’activació de gens específics, com el CREB, que al seu torn generen la proteïna corresponent. Bàsicament, com més gran és la quantitat de proteïnes CREB que circulen pel cervell, més ràpida és la formació de records a llarg termini. [15] Això s’ha pogut comprovar en estudis amb mol·luscs marins, amb mosques de la fruita i amb ratolins. La propietat clau de la MEM 1414 és que accelera la producció de les proteïnes CREB. En assaigs de laboratori, els animals ancians als quals se’ls subministrava MEM 1414 podien crear records a llarg termini bastant més ràpid que el grup de control.
 

Es poden esborrar els records de manera selectiva?

L’amnèsia és un dels recursos favorits de Hollywood. A El cas Bourne, Jason Bourne (interpretat per Matt Damon), un hàbil agent de la CIA, apareix flotant a l’aigua, donat per mort. Quan el reviuen, pateix una greu pèrdua de memòria. El persegueixen implacablement uns assassins que volen matar-lo, però ell no sap qui és, què va passar o per què el volen veure mort. L’única pista sobre la seva memòria és una sorprenent habilitat per a combatre instintivament com un agent secret.

Està ben documentat que l’amnèsia pot produir-se a conseqüència d’un traumatisme, com un cop al cap. Però ¿es poden esborrar records selectivament? A la pel·lícula Oblida’t de mi, protagonitzada per Jim Carrey (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004, de Michel Gondry), dues persones es coneixen per casualitat en un tren i senten una atracció immediata. Però la seva sorpresa és enorme en saber que en realitat van ser amants anys enrere, però no conserven cap record d’això.

Homes de negre (Men in Black, 1997, de Barry Sonnenfeld) li dóna a l’amnèsia selectiva un pas més. En aquesta pel·lícula, Will Smith interpreta un agent d’una misteriosa organització secreta que utilitza un «neuralitzador» per esborrar selectivament els records de trobades amb ovnis i amb extraterrestres. Fins i tot es pot graduar fins on s’ha de remuntar l’esborrat de records. Homes de negre suposen que els records s’emmagatzemen seqüencialment, i que es pot prémer el botó de «esborrar» a partir de determinat instant temporal. No obstant això, sabem que en realitat els records es descomponen i les diferents parts es conserven en diferents àrees del cervell.

Tots aquests són exemples de trames emocionants i èxits de taquilla, però ¿és algun d’ells realment possible, fins i tot en el futur?

L’«amnèsia retrògrada» s’esdevé quan algun traumatisme o dany cerebral provoca la pèrdua de records preexistents, normalment fins a l’esdeveniment que va causar l’amnèsia. Aquesta seria similar a l’amnèsia que pateix Jason Bourne, que va perdre tots els seus records anteriors a quan va estar a punt de morir ofegat. Aquí l’hipocamp està intacte, de manera que es poden formar nous records, encara que la memòria a llarg termini estigui danyada. La «memòria anterògrada» s’esdevé quan és la memòria a curt termini la que pateix danys, de manera que la persona té dificultats per crear nous records posteriors a l’esdeveniment que va provocar l’amnèsia. Normalment, l’amnèsia pot durar minuts, i fins i tot hores, a causa dels danys en l’hipocamp.

Experiment: la droga propanolol

S’estan estudiant certes drogues que podrien esborrar records traumàtics que ens persegueixen i ens alteren. El 2009, científics holandesos sota la direcció de la doctora Merel Kindt van anunciar que havien descobert una droga «miraculosa», anomenada propanolol, que podia alleujar el dolor associat als records traumàtics. La droga no podia induir l’amnèsia que comença en un moment específic, però sí feia que el dolor fos més manejable. I en només tres dies, segons l’estudi.

El descobriment va provocar una successió de titulars, a la vista dels milers de persones que pateixen trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT). Pel que sembla, totes elles, des dels veterans de guerra a les víctimes d’abusos sexuals o de terribles accidents, podrien veure alleujats els seus símptomes. Però els resultats de l’estudi també semblaven xocar amb la majoria de les investigacions sobre el cervell, que demostren que els records a llarg termini no estan codificats elèctricament, sinó al nivell de les molècules de proteïnes. No obstant això, experiments recents suggereixen que la recuperació de records requereix tant l’extracció com el posterior reassemblatge del record, de manera que la pròpia estructura de la proteïna podria variar en el procés. En altres paraules, en recuperar un record de la memòria, aquest canvia. Aquest podria ser el motiu pel qual la droga funciona: se sap que el propanolol interfereix amb l’absorció d’adrenalina, una de les claus per a la creació dels records vívids i duradors que amb freqüència acompanyen els esdeveniments traumàtics. El propanolol s’assenta en la cèl·lula nerviosa i la bloqueja. Així, tot i que l’adrenalina estigui present, no pot realitzar la seva funció, segons el doctor James McGaugh, de la Universitat de Califòrnia a Irvine. Dit d’una altra manera: sense adrenalina, el record s’esvaeix.

Però la droga va xocar amb un obstacle infranquejable quan es van debatre les repercussions ètiques de l’esborrat de records. Entre els experts en ètica hi havia els qui, tot i que no discutien la seva efectivitat, els incomodava la simple idea d’una droga per oblidar, ja que els records hi són per una raó: per ensenyar-nos les lliçons de la vida. Fins i tot els records desagradables, deien, serveixen a un propòsit més gran. La droga no va obtenir l’aprovació del Consell Presidencial de Bioètica, l’informe va concloure que «atenuar els nostres records de coses terribles [faria que] ens sentíssim massa còmodes en aquest món, impassibles davant el sofriment, la maldat o la crueltat […] Podem ser insensibles als majors mals de la vida sense ser-ho també a les seves majors alegries?». [16].

Hi ha qui no hi està d’acord. Com el doctor Roger Pitman, de la Universitat de Harvard, per a qui, si un metge es troba amb una víctima d’un accident que està patint un intens dolor, «¿hauríem de negar-li la morfina perquè li estaríem privant de l’experiència emocional completa? Qui podria discutir-ho? Per què hauria de ser diferent la psiquiatria? Crec que darrere d’aquest argument s’amaga la idea que els trastorns mentals no són com els trastorns físics» [17].

Potser arribi un moment en què puguem aprendre càlcul simplement amb descarregar-nos l’habilitat. El sistema educatiu experimentaria tota una revolució, que potser permetria als professors passar més temps assessorant els estudiants i oferint-los atenció personalitzada en àrees de l’aprenentatge menys basades en habilitats i que no es podrien dominar amb tan sol prémer un botó. Aquest mètode permetria també reduir dràsticament la memorització necessària per arribar a ser metge, advocat o científic.

En principi, fins i tot podríem obtenir així records de vacances que mai van succeir, premis que mai guanyem, amants als que mai vam conèixer o famílies que mai vam tenir. Podria compensar les nostres deficiències, creant records perfectes d’una vida mai viscuda. Els desocupats també es beneficiarien de la capacitat d’adquirir noves habilitats útils per trobar feina mitjançant l’implant de records.

No obstant això, què s’esdevé si se’ns insereixen records sense el nostre permís? Què passa si aquests records són dolorosos o destructius? ¿I què hi ha dels malalts d’Alzheimer, els records dels quals es podrien gravar encara que ells estan incapacitats per donar el pertinent permís? A Bernard Williams, filòsof de la Universitat d’Oxford ja mort, li preocupava que aquest aparell pogués pertorbar l’ordre natural de les coses, que passa per l’oblit: «Oblidar és el procés més beneficiós que disposem» [18], deia. Si es poguessin implantar records com ara es descarreguen fitxers d’ordinador, això posaria a prova el nostre sistema legal. Un dels pilars de la justícia és la declaració dels testimonis presencials, però què passaria si s’implantessin records falsos? I si es pogués crear el record d’un delicte, també es podria implantar en el cervell d’una persona innocent sense que aquesta ho sabés. O si un delinqüent necessités una coartada, podria implantar-li un record a una altra persona sense que aquesta fos conscient d’això i així convèncer-la que estaven juntes quan el delicte es va cometre.

Gravar, emmagatzemar i descarregar els nostres records podria permetre’ns guardar un registre del passat i dominar noves habilitats. Però això no modificaria la nostra capacitat innata per consumir i processar aquesta enorme quantitat d’informació. Per fer-ho, necessitaríem millorar la nostra intel·ligència. Els avenços en aquest sentit es veuen dificultats pel fet que no hi ha una definició d’intel·ligència acceptada universalment.

El record visual

A la nostra retina hi ha al voltant de cent trenta milions de cèl·lules, anomenades «cons» i «bastons», que processen i registren cent milions de bits d’informació del nostre entorn en cada moment. Aquesta enorme quantitat de dades es recull i s’envia a través del nervi òptic, que transporta nou milions de bits d’informació per segon, i arriba al tàlem. Des d’aquí la informació arriba al lòbul occipital, a la part posterior del cervell. L’escorça visual, al seu torn, comença l’ardu procés d’analitzar aquesta muntanya de dades.Aquesta escorça està composta per diversos retalls i se situa a la part posterior del cervell, amb noms que van de V1 a V8, cada un dels quals està dissenyat per realitzar una tasca determinada. S’han identificat més de trenta circuits neuronals diferents relacionats amb la visió, però probablement n’hi hagi molts més.

Des del lòbul occipital, la informació s’envia a l’escorça prefrontal, on «veiem» la imatge i generem el record a curt termini. A continuació, la informació s’adreça a l’hipocamp, que la processa i l’emmagatzema durant un màxim de quatre hores. El record llavors es divideix en peces i es distribueix entre les diferents escorces.

L’important és que la visió, que creiem que succeeix sense cap esforç per la nostra part, requereix que milers de milions de neurones s’activin successivament i que transmetin milions de bits d’informació per segon. Recordem així mateix que rebem senyals de cinc òrgans sensorials, a més de les emocions associades a cada imatge. Tota aquesta informació es processa en l’hipocamp per generar un record senzill d’una imatge. Actualment, cap màquina posseeix el grau de sofisticació d’aquest procés, el que constitueix un enorme repte per als científics que tracten de crear un hipocamp artificial per al cervell humà.

11. La funció evolutiva de la memòria

Si codificar el record d’un sol dels sentits és un procés tan complex, com desenvolupem la capacitat d’emmagatzemar tan enorme quantitat d’informació en la nostra memòria a llarg termini? No sembla que els animals, que es guien principalment per l’instint, tinguin molta memòria a llarg termini. Però com diu el neurobiòleg James McGaugh, de la Universitat de Califòrnia a Irvine, «el propòsit de la memòria és predir el futur»[19]; la qual cosa planteja una interessant possibilitat. Pot ser que la memòria a llarg termini es desenvolupés perquè era útil per simular el futur. Dit d’una altra manera, el fet que puguem recordar esdeveniments d’un passat llunyà es deu a les exigències i els avantatges de simular el futur.

De fet, els escàners cerebrals obtinguts pels científics de la Universitat de Washington a Saint Louis indiquen que les àrees del cervell que s’utilitzen per recuperar els records són les mateixes que intervenen en la simulació del futur. En particular, el vincle entre l’escorça dorsolateral prefrontal i l’hipocamp s’activa tant quan una persona es dedica a planificar el futur com quan recorda el passat. D’alguna manera, el cervell intenta «recordar el futur» servint-se de records del passat per determinar com evolucionarà alguna cosa en el futur.

És possible que la raó per la qual som capaços de recordar el passat de manera tan detallada i tan vívida sigui la importància d’aquest conjunt de processos per tenir la capacitat d’imaginar-nos a nosaltres mateixos en escenaris futurs.

Experiment: replicar el procés mental d’un primat

El 2012, els mateixos científics del Centre Mèdic Baptista de Wake Forest i de la Universitat de Southern Califòrnia que van crear un hipocamp artificial en ratolins van anunciar un experiment d’abast encara més gran. En lloc de registrar un record a l’hipocamp d’un ratolí, van replicar el procés mental, molt més sofisticat, que té lloc en l’escorça d’un primat. Per a això, van agafar 5 macacos Rhesus, als quals els van implantar petits elèctrodes en dues capes de l’escorça cerebral, denominades L2 / 3 i L5. A continuació, van registrar els senyals neuronals que es transmetien entre les dues capes mentre els micos aprenien una tasca. (Els micos primer havien de veure una sèrie d’imatges i rebien una recompensa si després aconseguien distingirles dins d’un conjunt d’imatges molt més gran.) Amb la pràctica, els micos podien dur-la a terme amb un 75 per cent d’encert. Però si els científics reintroduïen el senyal en l’escorça mentre el mico realitzava la prova, el seu rendiment millorava en un 10 per cent. Per contra, si se li proporcionaven al mico certs compostos químics, el seu rendiment baixava en un 20 per cent. Però si la gravació es reintroduïa en l’escorça, el rendiment superava el nivell normal. Encara que la mida de la mostra era reduït i la millora del rendiment tampoc era gran, l’estudi suggereix que l’enregistrament dels científics reflecteix fidelment el procés de presa de decisions per part de l’escorça.

Experiment: la creació d’un cerebel artificial

Uns científics de la Universitat de Tel Aviv, a Israel, ja han creat un cerebel artificial per a una rata. El cerebel és una part fonamental del cervell rèptil que controla el nostre equilibri i altres funcions corporals bàsiques.

Normalment, quan se li bufa a una rata a la cara, aquesta parpelleja. Si en aquest moment s’emet un so, es pot condicionar a la rata perquè parpellegi amb tan sols sentir aquest so. L’objectiu dels científics israelians era crear un cerebel artificial capaç de replicar aquest fet.

En primer lloc, els científics van registrar els senyals que arriben al tronc encefàlic quan la rata sent el buf d’aire i escolta el so. A continuació, el senyal es processa i s’envia de tornada a un altre punt del tronc encefàlic. Com era d’esperar, la rata parpelleja en rebre el senyal. Aquesta no és només la primera vegada que un cerebel artificial funciona correctament, sinó també la primera en què s’extreuen missatges d’una part del cervell, es processen i es carreguen en una altra diferent.

12. L’Alzheimer, el destructor de la memòria

Hi ha qui creu que l’Alzheimer podria ser la malaltia del segle. Actualment, 5,3 milions de nord-americans la pateixen, i s’estima que aquesta xifra es quadrupliqui el 2050. Un 5 per cent de la població amb edats compreses entre els 65 i els 74 anys pateix Alzheimer, però aquesta xifra augmenta fins a més del 50 per cent per als majors de 85 anys, fins i tot encara que no presentin factors de risc evidents. (El 1900, l’esperança de vida als Estats Units era de 49 anys, de manera que l’Alzheimer no era un problema important. Però avui, el grup de persones de més de 80 anys és un dels que experimenta un major creixement demogràfic). En els primers estadis de l’Alzheimer, l’hipocamp, la part del cervell en què es processen tots els records a curt termini, comença a deteriorar-se. De fet, els escàners cerebrals mostren clarament com l’hipocamp minva en pacients que pateixen Alzheimer, però la connexió entre l’escorça prefrontal i l’hipocamp també es redueix, el que limita la capacitat cerebral de processar correctament els records a curt termini. Els records a llarg termini, emmagatzemats en les diferents escorces cerebrals, romanen relativament intactes, almenys al principi. Això dóna lloc a una situació en què la persona no recorda el que acaba de fer uns pocs minuts abans, però sí que recorda clarament esdeveniments que van succeir dècades enrere.

alzheimer

Amb el temps, arriba un moment en què la malaltia ha avançat tant que destrueix fins i tot els records bàsics a llarg termini. La persona és llavors incapaç de reconèixer als seus fills o la seva parella, no recorda qui és i fins i tot pot caure en un estat vegetatiu. Malauradament tot just s’està començant a entendre els mecanismes bàsics de l’Alzheimer. El 2012 es va produir un important avanç, quan es va saber que l’Alzheimer comença amb la formació de proteïnes tau, el que al seu torn accelera la formació de les proteïnes beta amiloides, una substància enganxosa i gomosa que s’acumula al cervell formant plaques. (Abans no estava clar si l’Alzheimer el provocaven aquestes plaques o si aquestes eren resultat d’un trastorn més fonamental).

El que fa que sigui tan difícil atacar aquestes plaques amb medicaments és que és molt probable que estiguin compostes de «prions», molècules de proteïnes deformes. No són bacteris ni virus, però així i tot poden reproduir-se. Quan s’observa a escala atòmica, una molècula de proteïna sembla un cabdell de cintes d’àtoms lligades entre si. Aquest batibull d’àtoms s’ha de plegar sobre si mateix correctament perquè la proteïna assumeixi la seva forma i funció adequades. Però els prions són proteïnes deformes, que s’han plegat de manera incorrecta. Pitjor encara, quan xoquen amb proteïnes sanes, fan que aquestes també es pleguin de forma incorrecta. Així, un prió pot provocar una cascada de proteïnes deformes, i donar lloc a una reacció en cadena que contamini a milers de milions més.

En l’actualitat, no es coneix cap manera d’aturar l’avanç inexorable de l’Alzheimer.

13. Què recordem?

Per què hi ha, doncs, informació que es fixa en la memòria i n’hi ha una altra que s’oblida? No podem retenir tota la informació que dipositem en la nostra memòria perquè en la nostra vida passen massa coses. Cal eliminar el que es repeteix una i altra vegada.

La memòria no és el resultat del que es vol recordar ni del que cal recordar: és senzillament el record d’allò en el que s’ha reflexionat. La memòria és el que queda després de la reflexió

Exemple: el que els alumnes recorden d’una classe

Imaginem que volem donar una classe sobre la història dels esclaus, i proposem que els estudiants facin galetes perquè era l’únic aliment que els esclaus negres que fugien cap a Mèxic i Canadà podien preparar durant el seu periple. Segurament els alumnes potser es preocuparan durant quaranta segons pels esclaus americans, però reflexionaran durant quaranta minuts sobre com barrejar la farina, mesurar els ingredients, etc. En aquest cas concret, els alumnes aprendran a fer galetes i potser recordaran que constituïen la dieta bàsica dels esclaus, però s’oblidaran del que, realment, els volíem ensenyar.

Experiència docent: donem una classe i estem molt satisfets dels exemples amens, el contingut, l’esquema de la pissarra o el power point, els problemes interessants per resoldre i un missatge clar, però l’endemà els alumnes no han retingut res excepte una anècdota que expliquem sobre un viatge, totalment aliena al tema.

Per què els alumnes recorden algunes coses i s’obliden d’altres?

Willingham

Font: Willingham, Daniel T. (2011). ¿Per què als nens no els agrada anar a l’escola? : les respostes d’un neurocientífic al funcionament de la ment i les seves conseqüències a l’aula.. Barcelona. Graó. (Col. Micro-macro referencies, 34). 1ª impr. Pàg. 81

La memòria de treball és on es guarden les coses, és a dir, un lloc on els records són conscients. Però a l’entorn hi ha molta informació de la qual no en som conscients: no sóc conscient d’ella fins que decideixo parar-li esment. Per arribar a la memòria a llarg termini, la informació ha de passar primer per la memòria de treball. Per tant, una raó per no retenir informació: si no es presta atenció a una cosa, no la recordem.

La informació que entra a la memòria de treball pot provenir de l’entorn, però també de la memòria a llarg termini. Una altra raó possible per la qual no retenim informació és perquè falla la transmissió d’informació de la memòria de treball a la memòria a llarg termini.

Una tercera raó és perquè la informació no està en la memòria a llarg termini, és a dir, s’ha oblidat. No tots els records queden gravats per sempre.

De vegades el material es queda en la memòria de treball un temps, però mai arriba a la memòria a llarg termini.

Exemple: usant el diccionari

Hem buscat una paraula en francès o anglès en el diccionari i quan, mitja hora més tard, torna a sortir la mateixa paraula, hem de tornar a mirar al diccionari.

Per contra, algunes coses es queden en la memòria a llarg termini durant anys encara que no s’hagi tingut cap intenció de retenir-les, ni tenen cap interès per a vosaltres.

Exemple: repetir una cançó

Recordem la cançó de l’anunci de Cola Cao, «Jo sóc aquell negrito …», anunci radiofònic creat per Nutrexpa en 1946 (fa 70 anys!). La repetició és un factor important per ajudar a retenir informació.

El més difícil de comprendre és per què, quan parem atenció, de vegades retenim informació i de vegades no. Què més es necessita per retenir la informació, a més de concentració? Recordem coses que ens provoquen una reacció emocional.

Prestem més atenció als esdeveniments que ens emocionen: és realment l’emoció, i no el fet de pensar repetides vegades en un esdeveniment, el que fa que recordem. «Les informacions que engendren una reacció emocional es recorden millor, però no hem d’emocionar-nos obligatòriament per a poder retenir una informació» [20].

Experiment: recordar i haver reflexionat

Hyde i Jenkins [21] mostraven als participants paraules en una pantalla i se’ls demanava que comentessin cada paraula (uns havien de dir si contenia una «a» o un «s», els altres havien de dir si la paraula tenia per a ells una connotació agradable o desagradable). Un detall important de l’experiment és que a la meitat dels participants se’ls deia que se’ls avaluaria la memòria posteriorment, un cop vistes totes les paraules. Els altres no van ser advertits sobre l’avaluació posterior. Un dels descobriments més notables va ser que el fet de saber que hi hauria una prova posterior no millorava la retenció d’informació. Altres experiments han demostrat que dir als subjectes que se’ls pagaria per cada paraula memoritzada tampoc servia de gran ajuda. Per tant, voler recordar té molt poc o gens d’impacte en la memòria.

Recordem que els participants havien de dir si les paraules de la llista contenien una «a» o un «s», o si tenien per a ells una connotació agradable o desagradable. Les persones del segon grup recordaven gairebé el doble de paraules que les del primer. Per tant, els investigadors han trobat una situació en què s’estimula la memòria. Encara queda, però, una pregunta sense respondre: ¿per què el fet de pensar si una paraula és agradable o no ens permet retenir-la millor?

El fet de demanar que es digui si la paraula evoca alguna cosa agradable provoca que reflexionem sobre el seu significat i en el que se li associa, però quan ens demanen que diguem si conté una lletra determinada, no cal parar-se a pensar en el significat.

Ara bé, haver reflexionat sobre el seu significat no ajuda quan tractem de recordar, per exemple, l’aspecte d’un euro: si pensem en el significat d’una moneda però no parem mai atenció als seus detalls visuals, no els recordarem encara que els hàgim vist milers de vegades (és el mateix que passa amb el rellotge de polsera, si no és digital: l’hem mirat milers de vegades, però no recordem si tot són nombres, o bé s’intercalen ratlles entre alguns números…).

Com que no podem guardar-ho tot, com triem el que cal guardar i el que cal rebutjar? El cervell tria de manera pragmàtica: si no es reflexiona molt sobre alguna cosa, és probable que no es vagi a utilitzar de nou i, per tant, no es necessiti recordar-ho. Per contra, si es reflexiona sobre alguna cosa, és probable que es necessiti pensar-hi de nou i de la mateixa manera.

Per retenir la informació (és a dir, que es gravi en la memòria a llarg termini) ha de quedar durant un cert temps en la memòria de treball, és a dir, cal parar atenció. A més, la forma en què pensem en l’experiència és el que determina si la informació acabarà a la memòria a llarg termini.

El cas d’Henry Gustav Molaison (H.M.)

Quan Henry Gustav Molaison va morir el 2 de desembre del 2008 a l’edat de 82 anys, els mons de la neurociència i de la psicologia van plorar la pèrdua del pacient d’un dels casos més influents en la història de les dues disciplines. Conegut en la literatura des dels anys cinquanta del segle XX com H. M. per protegir la seva identitat, la vida d’Henry va canviar per sempre a l’edat de 27 anys després de ser intervingut quirúrgicament en un intent desesperat de curar la seva epilèpsia severa. Els seus atacs havien començat quan tenia 9 anys, després de ser atropellat per un ciclista i rebre un fort cop al cap, i es van anar fent cada vegada més greus des de llavors. Als 16 anys estava tenint més de deu atacs tònic-clònics al dia (o sigui, que afectaven els seus dos hemisferis cerebrals). Com els fàrmacs anticonvulsius més potents no podien ajudar-lo i com es creia que l’origen dels atacs estava en els lòbuls temporals, es va recórrer in extremis a una operació quirúrgica el 1953. Henry va acceptar sotmetre-s’hi.

Molaison

William Beecher Scoville, un deixeble del famós neurocirurgià canadenc Wilder Penfield, tenia molta experiència extraient petits trossos de cervell a pacients psiquiàtrics. Va intervenir a Henry utilitzant un procediment radical denominat lobotomia fraccional, que pretenia ser molt més precís i terapèuticament més beneficiós que les lobotomies clàssiques. Scoville sabia que era arriscat (i certament, aquest procediment no seria utilitzat avui en cap cas), però confiava que extirpant la cara interna dels lòbuls temporals de tots dos costats, així com l’hipocamp d’Henry tenia probabilitats d’eradicar els seus terribles atacs. Els atacs epilèptics, que s’havien iniciat en els lòbuls temporals després de patir un accident de bicicleta, no van tornar a produir-se després de la intervenció.

En el moment en què es va dur a terme la intervenció en el Hartford Hospital de Connecticut, la majoria d’experts creien que la memòria estava distribuïda per tot el còrtex. Això es devia en gran part als resultats dels experiments amb ratolins realitzats pel psicòleg nord-americà Karl Lashley i el seu col·lega Shepherd Fran el 1917 [22]. Independentment de quines parts del còrtex de l’animal extirpessin Lashley i Shepherd, els ratolins seguien trobant el camí per sortir d’un laberint. Basant-se en aquest i en altres descobriments, Lashley va proposar el concepte d’equipotencialitat, la idea que la pèrdua de memòria no depenia tant de la seva localització en una àrea concreta del cervell com de l’extensió del dany.

Per això va causar una sorpresa general que quan Henry es va despertar no només els seus atacs haguessin desaparegut, sinó que també ho hagués fet la seva memòria. Bé, no tots els aspectes de la seva memòria. Brenda Milner, una psicòloga britànica de la McGill University va sotmetre a Henry a una sèrie de proves neuropsicològiques molt completes i aviat va descobrir que el pacient conservava intacte el seu quocient intel·lectual i no presentava dificultats en l’atenció, o en el llenguatge, tant productiu com comprensiu, però era completament incapaç d’emmagatzemar informació nova en la seva memòria a llarg termini. La seva memòria a curt termini –en el termini d’uns segons– estava intacta, i també podia recordar alguns episodis del seu passat. Podia recordar el número set durant una estona si ho repetia dins seu, però a la que es despistava ja no sabia què era el que estava intentant recordar uns instants enrere. Però cada dia, quan anava a veure a Milner, la saludava com si no la reconegués: «Quant de temps sense veure’t!». Mitja hora després de dinar, si li oferien un altre menjar s’asseia a la taula i es posava de nou a menjar. D’altra banda, la història personal del pacient es va aturar en el mateix instant de l’operació i per a ell seguia tenint trenta anys; de gran no aconseguia ni tan sols reconèixer-se en una foto recent. Després de mudar-se de casa seguia tornant a l’antiga, de manera que ja no podia sortir sol pel carrer. La seva memòria a llarg termini, estava relativament intacta i podia recordar com era la seva vida abans de l’operació, però, sense un hipocamp operatiu, H.M. era incapaç de registrar noves experiències. El pas de la memòria a curt termini a la de llarg termini estava completament absent. No obstant això, la memòria motora o de procediment romania intacta, és a dir, el pacient podia seguir aprenent dia a dia habilitats motores com si res hagués passat, tot i que no recordava haver realitzat la prova d’un dia a un altre. Aquest és, doncs, un altre cas de dissociació entre memòria explícita, afectada per l’operació, i memòria implícita, en aquest cas motora, que roman intacta. Aviat va quedar clar que Henry tenia una de les formes d’amnèsia més pures mai documentada, causada per l’extracció que havia fet Scoville de grans trossos de l’hipocamp i de l’amígdala a banda i banda del cervell, regions de teixit que avui sabem que són essencials per a la funció de la memòria.

Al llarg de la seva vida i des de la seva mort, Henry ha estat esmentat en més de dotze mil articles i ha estat objecte d’investigació per part de més de cent psicòlegs i neurocientífics. El primer article sobre els seus problemes de memòria, escrit per Milner i Scoville en 1957, ha estat citat més de quatre mil vegades [23]. Alan Badeley, de la Universitat anglesa de York, una de les majors autoritats en el tema de la memòria, va afirmar que «H. M. és segurament el pacient més important pel que fa a la influència que ha exercit en la neurociència».

Estudis posteriors, molts d’ells realitzats per Suzanne Corkin, de l’lnstitut Tecnològic de Massachusetts i deixebla de Brenda Milner, va aportar noves idees sobre quins aspectes de la memòria d’Henry van ser preservats. Va ser capaç, per exemple, d’aprendre el difícil truc de dibuixar el reflex d’un mirall, malgrat que en cadascun dels seus intents no recordava en absolut haver-ho intentat abans. Aquesta difícil tasca consisteix a dibuixar una forma mirant el moviment de la pròpia mà en un mirall. La capacitat de millora d’Henry en aquesta tasca suggereix que la seva memòria “procedimental” –el tipus de memòria en què ens basem per aprendre coses com anar a bicicleta– estava intacta. També era capaç de dibuixar un plànol detallat de casa seva. Unes quantes peces noves de coneixement general es van allotjar en la seva ment; per exemple, després de 1963 va ser conscient que un president nord-americà havia estat assassinat a Dallas. Podia notar diferències d’intensitat en les olors, encara que no podia identificar-les. Els investigadors també van descobrir que Henry tenia una elevada tolerància al dolor. La percepció del dolor té un fort component psicològic basat en part en el record d’experiències passades. La tolerància al dolor d’Henry, per tant, podia estar relacionada amb la seva manca d’amígdales, que sabem estan implicades en el record de les experiències doloroses passades.

Henry va viure durant dècades en un centre mèdic de Bickford a Connecticut, sense ser molestat pels mitjans de comunicació, perquè la seva presència allà només era coneguda pel grup d’investigadors que treballaven amb ell. A la seva mort, es va posar en marxa un procediment que s’havia planejat amb antelació per preservar el seu cervell. El seu cadàver va ser traslladat a l’Observatori Cerebral de la Universitat de Califòrnia a San Diego, on el seu cervell va ser extret, escanejat i seccionat en 2.401 llesques d’un gruix mil·limètric per Jacapo Annese i els seus col·legues. Aquestes llesques van ser utilitzades per elaborar un mapa digital molt detallat fins al nivell de les neurones individuals, que l’any 2014 es va posar a disposició dels investigadors de tot el món. El projecte ha estat comparat a un Google Earth del cervell. El minuciós procediment de llescar el cervell d’Henry va durar 53 hores i va ser retransmès en directe per Internet, i va ser seguit per més de 400.000 persones.

Molaison2
Fotografia del cervell d’Henry Molaison vist des de baix. Els requadres A i B mostren les lesions a l’interior dels lòbuls temporals de Molaison causades durant la intervenció quirúrgica per tractar-lo d’una epilèpsia severa. La fletxa negra mostra «una marca produïda per l’oxidació d’un dels ganxos quirúrgics inserits pel cirurgià Scoville». El requadre C assenyala una altra lesió. La pèrdua extrema de memòria de Molaison després de la intervenció va contribuir a refutar el mite que la funció de la memòria està uniformement distribuïda per tot el còrtex.
Jacopo Annese (i altres): «Postmortem examination of patient H.M.’s brain based on histological sectioning i digitals 3D reconstruction». Nature Communications 5, 28 gener 2014. En línia a http://www.nature.com/ncomms/2014/140128/ncomms4122/full/ncomms4122.html

L’any 2013, Suzanne Corkin va publicar un llibre sobre Henry Molaison titulat El present permanent. L’home sense memòria i el que va ensenyar al món. «Continuem estudiant-lo», va declarar Corkin a The Guardian. «Ha mort, però segueix estant present entre nosaltres cada dia». Els drets cinematogràfics del llibre han estat adquirits per Columbia Pictures pel productor Scott Rudin. Henry era aparentment un home simpàtic, sempre disposat a col·laborar. La seva comprensió de la situació era limitada, però quan Corkin li va preguntar una vegada si era feliç, sembla que li va contestar: «Tal com ho veig, crec que el que esbrinin sobre mi podrà ajudar altres persones» [24].

H. M. tenia raó. El seu impacte en la ciència de la memòria ha estat immens. Però no tothom creu que això sigui bo. Escrivint en 2013, el psicòleg britànic John Aggleton [25], de la Universitat de Cardiff, expressava els seus temors que la influència dominant d’H M. en la investigació sobre la memòria hagués tingut un efecte tendenciós. La lesió cerebral d’H M. s’estenia més enllà dels hipocamps, escriu Aggleton, i incloïa danys en els tractes de matèria blanca, amb possibles conseqüències en regions cerebrals més llunyanes.

entorinal
Superfície medial del cervell. L’escorça entorinal si situa aproximadament corresponent a les àrees 28 i 34 de Brodmann, a la part inferior i a l’esquerra. L’escorça entorinal (CE) (ent = interior, rhino = nas, entorinal = interior al solc rinal) està localitzada en el lòbul temporal mig i funciona com un hub en una xarxa estesa per a la memòria i l’orientació. La CE és la interfície principal entre l’hipocamp i el neocòrtex. El sistema CE-hipocamp juga un paper important en les memòries autobiogràfiques / declaratives / d’episodis i en particular en les memòries espacials, incloent memòria de formació, consolidació de la memòria i optimització de la memòria durant el son.

De fet, l’extensió exacta de les lesions cerebrals d’Henry ha estat objecte de debat. Però l’any 2014, l’equip de Annese a l’Observatori Cerebral de Sant Diego va publicar la seva primera reconstrucció tridimensional detallada de les lesions d’Henry. Confirmaven d’aquesta manera que la porció anterior del seu hipocamp havia estat extirpada per succió a ambdós costats, però que la porció posterior no es va extreure i que el teixit estava sa [26]. L’equip d’Annese també va descobrir que faltava per complet el còrtex entorinal, la “porta d’entrada” a l’hipocamp des del còrtex cerebral i les àrees subcorticals. Es confirmava que l’extracció quirúrgica de les amígdales d’Henry havia estat gairebé total. Un descobriment sorprenent va ser el d’una cicatriu en el còrtex prefrontal esquerre, que els investigadors van especular que podia tractar-se d’un dany causat inintencionadament per Scoville. També hi havia senyals de danys cerebrals causats per embòlies o vessaments en un moment posterior de la vida d’Henry.

La neurociència moderna ha tendit a centrar-se en la importància de l’hipocamp per a la memòria, en gran part a causa que sempre s’ha sabut que l’amnèsic més famós va perdre la major part d’aquesta estructura bilateralment. Molta menys atenció s’ha prestat al fet que el dany en altres estructures, inclosos els propers cossos mamil·lars, també pot provocar amnèsia severa. «És gairebé sacríleg criticar l’impacte d’H.M., especialment tenint en compte la qualitat de la recerca amb ell associada», escriu Aggleton, «però el fet resultant d’haver centrat massa estretament l’atenció en l’hipocamp com a seu de la memòria i dels trastorns de la memòria, pot haver esbiaixat excessivament la nostra forma de pensar i pot haver tingut conseqüències indesitjables».

15. El cas de Clive Wearing

En les últimes dècades, molts estudis han anat desvetllant la importància que una part interna del cervell, anomenada hipocamp, té en el registre de la nova informació entrant i la generació de record per al futur. La fonts d’evidència en humans procedeixen de casos clínics extrems; en animals, de treballs amb lesions experimentals.

Clive Wearing: l’home amb set segons de memòria. De la nit al dia, Clive Wearing va perdre el seu hipocamp per culpa d’una malaltia infecciosa. Des de llavors el seu cervell és incapaç de registrar nous records. Si veu la seva dona, la saluda efusivament com si no l’hagués vist en mesos, tot i que ha parlat amb ella cinc minuts abans.

Wearing

Clive Wearing – The man with no short-term memory. https://www.youtube.com/watch?v=Vwigmktix2Y
Clive Wearing Living Without Memory https://www.youtube.com/watch?v=ipD_G7U2FcM

És un continu despertar, un etern tornar a començar. El cas de Clive Wearing va impressionar a milions de persones quan la BBC va gravar un esplèndid documental sobre la seva vida el 1986. Vint anys després, Clive segueix tenint una memòria de pocs segons abans que la seva ment torni a quedar en blanc. Completament depenent, d’alguna manera ha sabut adaptar-se a la seva nova situació i un altre magnífic documental ens presenta el que han estat aquests vint anys per a ell i la seva família.

Clive Wearing era un famós musicòleg i director d’orquestra resident a Londres quan li va afectar el virus herpex simplex el 1985. Aquest virus no travessa la barrera hematoencefàlica, però en ocasions, una entre un milió, aconsegueix fer-ho, entra al cervell i les conseqüències poden ser desastroses per al teixit neural. En el cas de Clive va destruir l’hipocamp, una part essencial per generar nous records, i algunes estructures annexes del lòbul temporal involucrades en la memòria passada. Per això, a més de ser un dels casos més extrems d’amnèsia anterògrada, és a dir la incapacitat per emmagatzemar nous records a partir del moment de la lesió, també pateix d’amnèsia retrògrada, o dificultat per recordar fets anteriors a la lesió.

No obstant això, la capacitat musical de Clive va romandre intacta perquè les habilitats i les destreses adquirides depenen d’altres circuits cerebrals en què no intervé l’hipocamp o el lòbul temporal. Gairebé tots els dies toca el piano amb la mateixa mestria de llavors. Encara que ell no ho recordi.

La nostra sensació de continuïtat en la vida passa perquè, gràcies sobretot a l’hipocamp, el present deixa un traç que enllaça amb la informació recent registrada. Per a Clive això no és possible.

16. On s’emmagatzema la memòria?

Els diversos aspectes d’un fet s’emmagatzemen en llocs diferents del nostre cervell, i quan els intentem evocar més tard, han de tornar a unir-se. El cervell omple inconscientment les llacunes de la nostra memòria. Això fa que no puguem comparar-la amb el disc dur d’un ordinador, que és capaç de tornar a reproduir-ho tot de forma exacta. Una metàfora més realista seria la de l’arqueòleg que, a través d’uns pocs ossos trobats, intenta fer-se una idea de l’esquelet sencer i, per tant, pot equivocar-se amb freqüència. La nostra memòria és notòriament poc fiable.

Exemple: la prosopagnòsia

El fet que diferents tipus d’informació, música, imatges i rostres, siguin emmagatzemats en diverses parts de l’escorça fa que alguns pacients siguin incapaços de recordar informació molt específica. Així, per exemple, es dóna el cas de persones que després de patir una lesió a la part posterior de l’hemisferi dret del cervell ja no recorden els rostres de les persones conegudes, ni tan sols el de la seva pròpia esposa, tot i veure bé. De vegades, aquesta manca de reconeixement arriba tan lluny que el propi pacient no reconeix la seva cara reflectida al mirall. No obstant això, són capaços de discriminar els objectes, com el seu propi cotxe, perquè aquesta informació es conserva en un altre lloc. Aquest problema es coneix com prosopagnòsia o ceguesa facial. Oliver Sacks ho va descriure en el seu llibre Els ulls de la ment [27] i abans en el seu conte L’home que va confondre la seva dona amb un barret [28]. El protagonista, el doctor P., volia agafar el seu barret; en canvi, va agafar el cap de la seva esposa i va intentar posar-se’l. Això mentre treballava de professor en una escola de música.

S’ha demostrat que aquests pacients sí que tenen un coneixement implícit, inconscient, d’aquestes cares que són incapaços explícitament de reconèixer. Si es mesuren determinats paràmetres emocionals, com la conductivitat elèctrica de la pell, que augmenta amb la sudoració quan s’incrementa la implicació emocional del subjecte, es pot detectar amb claredat que, en veure les cares que diu no reconèixer, la resposta emocional del pacient indica que sí les reconeix inconscientment.

Experiment: el circuit de Papez

En 1937 James Papez planteja el que es coneix com el circuit de Papez. Defensa que l’entrada sensorial procedent dels sentits arriba al tàlem i des d’allà la informació es bifurca en dos circuits. Un, el del «pensament», continua el seu camí cap a les àrees sensorials de l’escorça cerebral i altres estructures posteriors, perquè la informació sigui processada cognitivament i puguem percebre i ser conscients dels objectes que ens envolten. L’altre circuit, el de l’«emoció» [29], es dirigeix ​​directament des del tàlem a l’hipotàlem donant lloc a les respostes emocionals de control del cos. Aquesta bifurcació de rutes tindria un avantatge evolutiu perquè la senda emocional permetria una resposta ràpida i automàtica davant un estímul amenaçant, sense haver d’esperar a reconèixer-lo o comprendre’l, operacions cognitives que porten més temps.

circuit_Papez                                                      Circuit de Papez

Va proposar una sèrie de connexions des de l’hipotàlem fins al tàlem anterior i fins a la part de l’escorça mitjana evolutivament antiga. Les experiències emocionals tenen lloc quan l’escorça cingular integra els senyals rebuts des de la part de l’escorça lateral evolutivament nova i des de l’hipotàlem. La informació que surt de l’escorça cingular cap a l’hipocamp i, des d’aquí, a l’hipotàlem permet que els pensaments que tenen lloc en l’escorça cerebral controlin les respostes emocionals.

I ¿quines són aquestes estructures encarregades de les emocions? El nord-americà Paul MacLean va proposar el 1952 el nom genèric de sistema límbic per a un conjunt de components situats a l’interior del cervell que inclouen l’amígdala, l’hipocamp, l’hipotàlem, part del còrtex cingulat i altres àrees relacionades. Aquest terme ja havia estat suggerit per Broca setanta anys enrere. Hi ha múltiples evidències que l’amígdala és una de la regions cerebrals més importants per a les emocions. Es tracta d’un petit nucli doble –un a cada hemisferi cerebral– de la mida i la forma d’una ametlla –d’aquí li ve el nom– que constitueix una mena de porta d’entrada al sistema límbic. Exerceix un paper clau en el processament dels senyals socials emocionals; si es lesiona, el subjecte queda incapacitat per comprendre els estats emocionals transmesos per les cares o les veus. Una expressió facial de por o ira no significa res per aquesta persona.

Exemple: La síndrome de Capgras

Per entendre fins a quin punt el component emocional està imbricat en el processament perceptiu-cognitiu, podem referir-nos a la síndrome de Capgras. En aquest trastorn el pacient sí que reconeix la cara d’un familiar, però és incapaç de sentir el corresponent afecte per les persones que li són emocionalment més properes i creu que són impostores. A vegades pensen que els seus éssers estimats han estat reemplaçats per robots o extraterrestres, el que desencadena una reacció paranoica.

S’esdevé que en aquest pacient la connexió que va des de les àrees visuals (del reconeixement de cares) fins al nucli emocional del cervell, el sistema límbic i l’amígdala, ha estat tallada per l’accident. De manera que ell veu a la seva mare i com les àrees visuals del cervell responsables del reconeixement de les cares no estan danyades, diu: «Eh! Té l’aspecte de la meva mare». Però llavors no hi ha cap emoció perquè el cablejat que porta la informació als centres emocionals està seccionat. Així que diu: «Si aquesta és la meva mare, com és que no puc experimentar cap emoció? Aquesta ha de ser una dona desconeguda. Ella és una impostora»…

Exemple: la síndrome de Cotard

El pacient declara que està mort. És una síndrome semblant al de Capgras excepte que en lloc que només la visió (de les cares) està desconnectada dels centres emocionals del cervell, ara tots els sentits, tots estan desconnectats dels centres emocionals. Així que res del que ell mira al món té algun sentit, alguna significació emocional per aquesta persona, tant si ho veu o ho toca. Res té algun impacte emocional. I l’única forma en què aquest pacient pot interpretar aquesta completa desolació emocional és dient: «Oh!: Jo sóc mort, metge». Encara que sembli estrany, és l’única interpretació que té sentit per a ell.

Exemple: la no visió del moviment

El fet que els diversos aspectes de la visió siguin processats en diferents àrees cerebrals amb diferents funcions pot causar que un determinat element no sigui vist. El professor Ed de Haan va descriure a una dona que no podia veure el moviment. Quan els cotxes estaven circulant no podia veure’ls, però si de sobte es detenien sí que els veia. Hi ha persones que poden veure els colors però no els reconeixen, o són incapaços de discernir les formes, però sí els colors, o no veuen la claredat i apaguen la llum creient encendre-la.

Lectures de referència

Agustí, Jordi; Bufill, Enric i Mosquera, Marina (2012). El precio de la inteligencia. La evolución de la mente y sus consecuencias. Barcelona. Crítica. (Col. Drakontos). pàgs. 127-143.

Gazzaniga, Michael S. (2015). El cerebro ético. Barcelona. Paidós. (Col. Paidós transiciones, 61). pàgs. 129-148.

Goldberg, Elkhonon (2015). El cerebro ejecutivo. Barcelona. Crítica. (Col. Drakontos bolsillo). pàgs. 85-101.

González Álvarez, Julio (2010). Breve historia del cerebro.  Barcelona. Crítica. (Col. Drakontos). 1ª impr. 336 pàgs. 21-23, 227-253.

Jarrett, Christian (2015). Grandes mitos del cerebro. Vilassar de Dalt. Ediciones de Intervención Cultural. pàgs. 61-64.

Jensen, Eric (2010). Cerebro y aprendizaje : competencias e implementación educativas. Madrid. Narcea. (Col. Educación hoy. Estudios, 96). 3ª impr. Pàgs. 49-78, 103-116 i 129-158.

Kaku, Michio (2014). El futuro de nuestra mente : el reto científico para entender, mejorar, y fortalecer nuestra mente.  Barcelona. Debate. pàgs.148-179.

Rial, Antoni (2015). Descobrint el cervell. València. Universitat de València Servei de Publicacions. (Col. Sense fronteres, 38). pàgs. 32-34, 35-36 i 43-44.

Rubia Vila, Francisco José (2007). El cerebro nos engaña. Madrid. Temas de Hoy. (Col. Booket. Divulgación). 1ª impr. Pàgs. 180-209.

Swaab, Dick (2014). Somos nuestro cerebro. Barcelona. Plataforma editorial. pàgs. 321-339.

Willingham, Daniel T. (2011). Per què als nens no els agrada anar a l’escola? : les respostes d’un neurocientífic al funcionament de la ment i les seves conseqüències a l’aula. Barcelona. Graó. (Col. Micro-macro referencies,16). Pàgs. 79-91.

 Notes

[1] Westbury, C. i Dennet, D.C.: «Mining the Past to Construct the Future: Memory  and Belief as Forms of Knowledge», a D.L. Schacter i E. Scarry (comps.) (2000). Memory, Brain and Belief. Cambridge. Harvard University Press, pàg. 13

[2] Paul Bishop (1995). The Dionysian Self: C.G. Jung’s Reception of Friedrich Nietzsche. Nova York. Walter de Gruyter. Pàgs. 83 i ss.

[3] Iacobini, Marco (2009).  Las Neuronas espejo: empatía, neuropolítica, autismo, imitación, o de como entendemos a los otros. Madrid: Katz. (Col. Conocimiento,3055).  270 pàgs.

Rizzolatti, Giacomo y Sinigaglia, Corrado (2008). Las Neuronas espejo: los mecanismos de la empatía emocional. Barcelona: Paidós. (Col. Paidós transiciones, 63). 2ª impr. 214 pàgs.

Fogassi, Leonardo, Ferrari P.F., Gesierich B., Rozzi S., Chersi F., Rizzolatti G.: «Parietal Lobe: From Action Organization to intention Understanding» , Science, 2005, Apr 29; 308(5722):662-7.

Vilayanur. S. Ramachandran: «Mirror neurons and imitation learning as the driving force behind “the great leap forward” in human evolution». En línia a http://williamlspencer.com/mirrorneurons.pdf

Veure també https://www.edge.org/conversation/mirror-neurons-and-imitation-learning-as-the-driving-force-behind-the-great-leap-forward-in-human-evolution

[4] Bartlett, F.C. (1958). Thinking: An experimental and social study. London: George Allen & Unwin. 203pp. En línia a http://web.archive.org/web/20120220083522/http://www.ppsis.cam.ac.uk/bartlett/Thinking/ThinkingContents.htm

[5] D.L. Schacter (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. Boston. Houghton Mifflin, pàg. 91. Daniel L. Schacter (2003). Los siete pecados de la memoria. Barcelona. Ariel. 2ª impr. 304 pàgs.

[6] Gordon W. Allport (1971). La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires. EUDEBA. 4ª ed. 276 pàgs.

[7] M.R. Banaji i R. Bhaskar: «Implicit Stereotypes and Memory: The Bounded Rationality of Social Beliefs», a Daniel L. Scharter i E. Scarry (comp) (2000). Memory, Brain, and Belief. Cambridge. Harvard University Press, pàg. 13. En línia a http://www.people.fas.harvard.edu/~banaji/research/publications/articles/2000_Banaji_DLSchacter.pdf

[8] M. Shih; N. Ambady i T. Pittinsky: «Stereotype Susceptibility: Identity Salience and Shifts in Qunatitative Performance». Psychological Science, nº 10, 1999, pàgs. 80-83. En línia a https://www.jstor.org/stable/pdf/40063382.pdf

[9] C. Wesbury i D.C. Dennett: «Mining the Past to Construct the Future: Memory and Belief as Forms of Knowledge», a D.L. Schacter i E. Scarry (comp.) (2000). Memory, Brain, and Belief. Cambridge. Harvard University Press, pàg. 13

[10] Kandel, Eric R. (2007). En busca de la memoria: una nueva ciencia de la mente. Madrid. Katz. (Col. Conocimiento). 1ª impr. 400 pàgs.

[11] Ferris Jabr: «Cache Cab: Taxi Drivers’ Brains Grow to Navigate London’s Streets». Scientific American, 8 de desembre del 2008. En línia a http://www.scientificamerican.com/article/london-taxi-memory/

[12] Wade, Nicholas (ed.) (1998). The Science Times Book of the Brain. Nueva York. New York Times Book. pàg. 91

[13] Wade, Nicholas (ed.) (1998). The Science Times Book of the Brain. Nueva York. New York Times Book. pàg.  232

[14] Wade, Nicholas (ed.) (1998). The Science Times Book of the Brain. Nueva York. New York Times Book. pàg. 114

[15] Bloom, Floyd (2007). Best of the Brain from Scientific American: Mind, Matter, and Tomorrow’s Brain. Nova York. Dana Press. Pàg. 244

[16] Boleyn-Fitzgerald, Miriam (2010). Pictures of the Mind: What the New Neuroscience Tells Us About Who We Are. Upper Saddle River. Pearson Education. Pàg. 104

[17] Ibid, pág. 105

[18] New Scientist, 12 de maig del 2013

[19] Michael Lemonick: «Your Brain: a User’s Guide». Time, desembre del 2011, pàg. 78

[20] Fuente: Willingham, Daniel T. (2011). ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? : las respuestas de un neurocientífico al funcionamiento de la mente y sus consecuencias en el aula. Barcelona. Graó. (Col. Micro-macro referencies, 34). 1ª impr. Pàg. 86.

[21] Hyde, Thomas S., i Jenkins, James J.: «Recall of Words as a Function of Semantic, Graphic, and Syntactic Orienting Tasks. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1973, 12, 471-480. En línia a  https://pantherfile.uwm.edu/suelima/labreport3/hydejenkins.pdf

[22] Lashley, K S. y Franz, S. L (1917). «The effects of cerebral destruction upon habit formation and retention in the albino rat». Psychobiology, 1(2), 71. Setembre del 1917, pàgs.71-139.

[23] Scoville, W. B. y Milner, B. (1957). «Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions». Joumal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 1957 Febrero 20(1): 11–21. En línea en https://www.sfn.org/~/media/SfN/Documents/ClassicPapers/LearningandMemory/scoville.ashx

[24] Watts, G. (2009). Henry Gustav Molaison, “H. M”. The Lancet, 373(9662), 456. En línia a http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2809%2960159-8.pdf

[25] Aggleton, John (2013). «Understanding amnesia – Is it time to forget HM?» The Psychologist, 26, 612-615. En línia a https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-26/edition-8/looking-back-understanding-amnesia-it-time-forget-hm

[26] Annese, J., Schenker-Ahmd, N. M., Bartsch, H., Maechler, E, Sheh, C, Thomas, N., … y Corkin, S. (2014). “Postmorte examination of patient H. M.’s brain based on histological sectioning and digital 3D reconstruction”. Nature Comunications, 5(3122). En línia a http://www.nature.com/ncomms/2014/140128/ncomms4122/full/ncomms4122.html

[27] Sacks, Oliver (2011). Los ojos de la mente. Barcelona. Anagrama. (Col. Argumentos, 433). 1ª impr. 288 pàgs.

[28] Sacks, Oliver (2014). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona. Anagrama. (Col. Compactos Anagrama, 482). 9ª imp. 328 pàgs.

[29] Dalbleish, R.: «The emotional brain». Nature Reviews. Neuroscience, nº 5 (2004), pp. 582-589. En línia a http://stanford.edu/~knutson/ans/dalgleish04.pdf

Dr. Joan Campàs   Aura digital
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Curs Som les nostres connexions
Material en format pdf 

Tema 0. Presentació i justificació
Tema 1. El cervell ens enganya
Tema 2. El cervell també enganya l’autopercepció del cos
Tema 3. Anatomia cerebral bàsica
Tema 4. Mite: Només utilitzem el 10 % del nostre cervell
Tema 5. Mite: L’homosexualitat (l’hetero, la bi, la trans) és una elecció
Tema 6. Mite: Els fills hereten la intel·ligència dels pares
Tema 7. Mite: Internet i els videojocs són addictius
Tema 8. Mite: El cervell és un ordinador
Tema 9. La memòria
Tema 10. Com definir el «jo»? El cervell i la «joïtat»
Tema 11. L’evolució del cervell (1)
Tema 12. L’evolució del cervell (2)
Tema 13. L’evolució del cervell (3)
Tema 14. L’evolució del cervell (4)
Tema 15. Cervell humà i evolució

Conjunt dels posts amb les introduccions fetes al facebook
Som les nostres connexions

7.475 comments

 1. Having read this I thought it was very informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this article
  together. I once again find myself personally spending a lot
  of time both reading and leaving comments. But
  so what, it was still worthwhile!

 2. Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed
  reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will
  come back someday. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a
  nice weekend!

 3. It’s actually very difficult in this active life to
  listen news on Television, so I simply use world
  wide web for that purpose, and obtain the most recent information.

 4. I think what you composed was actually very logical. But, think on this, suppose you were to write
  a killer headline? I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added a headline to maybe get folk’s attention?
  I mean La memòria (Som les nostres connexions 9)
  – Arts i Humanitats is kinda vanilla. You could peek at Yahoo’s front page and watch how
  they create news titles to get people to click. You might try adding a video or a related pic or two
  to get people interested about everything’ve written. Just
  my opinion, it would make your posts a little livelier.

 5. How does relaxing and having a good time with a pretty blonde sound?
  If it sounds like an exciting way to spend your time, then you need to
  check out http://www.camgirl.pw/lena___/ She is a
  real doll and this cam girl knows what you want to
  see. You’ll never ever be bored when the two of you are all alone.
  Want to have the best time possible? Take this girl directly into private and she’ll put a
  smile on your face.

 6. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 7. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all
  is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would
  be greatly appreciated. Thank you

 8. you are actually a good webmaster. The website
  loading velocity is amazing. It seems that you are doing any unique trick.
  Also, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful activity
  on this topic!

 9. I believe that is one of the such a lot important info for me.
  And i’m happy studying your article. But want to observation on few normal issues, The web site taste
  is ideal, the articles is in point of fact nice : D.
  Just right task, cheers

 10. Hey There. I found your blog the usage of msn. That is a very neatly written article.

  I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I will definitely return.

 11. Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give
  it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and amazing design and style.

 12. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
  to mention that I have truly enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I will be subscribing for your feed and I
  am hoping you write again soon!

 13. I like the valuable info you provide to your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at again right here regularly. I am slightly sure I will be informed plenty of new stuff right right here! Good luck for the next!

 14. Do you want get more social network traffic, likes, subscribers and followers? SMM (Social Media Marketing) is directly using social networking sites such as Twitter, Facebook, and LinkedIn to promote your website. At SMM Supreme we offer THE CHEAPEST SMM Services in market such as: Instagram Views & Likes – $0.01 per 1000 / Instagram Followers – $0.35per 1000 / Facebook Page Likes [HQ] – $0.70 per 1000 and many others. If you are looking for the most competitive SMM panels, SMM Supreme has experienced workers with years of experience and are guaranteed to give you a amazing experience. Anyone who is involved in the field of marketing would have noticed a sudden shift to the use of social media to engage with customers. Social networking sites such as Facebook, Twitter, YouTube, and increasingly Instagram, are becoming the hottest new places to get in touch with their clients. If you are in marketing or even have an online business, then you should know all about this trend so that you too can make use of it to further your interests. As a matter of fact, this is becoming so important that there are plenty of social media jobs available. FOR MORE DETAILS REGISTER ON OUR OFFICIAL WEBSITE: https://bitly.com/2QIpyR4

 15. certainly just like your site however you require phone transliteration for a number of of your content. Most of them usually are rife together with spelling difficulties i believe that it is incredibly bothersome to share with the simple truth even so I’ll certainly keep coming back just as before koleksi youtube terbaik.

 16. Good post. I be taught one thing more difficult on different blogs everyday. It’ll always be stimulating to read content material from other writers and apply slightly something from their store. I’d desire to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web blog. Thanks for sharing.

 17. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you have done a awesome job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Opera. Superb Blog!

 18. It’s the best time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I have read this publish and if I could I want to recommend you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles regarding this article. I wish to learn even more things approximately it!

 19. You actually make it appear so easy together with your presentation however I to find this matter to be really one thing that I think I would by no means understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I’m looking ahead on your subsequent put up, I will try to get the dangle of it!

 20. Good post. I be taught something tougher on different blogs everyday. It will all the time be stimulating to learn content material from other writers and apply a little bit one thing from their store. I’d desire to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a hyperlink on your net blog. Thanks for sharing.

 21. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 22. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.|

 23. hello!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 24. The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to learn, but I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix should you werent too busy looking for attention.

 25. Hello I am so happy I found your blog, I really found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

 26. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 27. Heya great website! Does running a blog such as this take a massive
  amount work? I have very little knowledge of programming however I was hoping to start my own blog
  in the near future. Anyways, should you have any ideas or
  techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic but I just needed to
  ask. Cheers!

 28. I cherished as much as you’ll obtain performed proper here. The caricature is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be turning in the following. sick definitely come further beforehand once more as exactly the same nearly very often inside of case you shield this hike.

 29. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 30. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Appreciate it!

 31. I enjoy you because of all your valuable hard work on this web site. Betty take interest in carrying out internet research and it’s simple to grasp why. We all know all concerning the lively way you create very important tips and hints on the blog and encourage participation from website visitors on that issue while our favorite child is now starting to learn a great deal. Take advantage of the remaining portion of the year. Your performing a tremendous job.

 32. Before getting a reading, you should have a clear and precise idea of what you want to examine and what you are hoping to know. That doesn’t mean you should be looking for it to tell you what you already know but rather, that you have a specific question or issue in mind and some idea of ways it could be resolved. Open ended or vague questions tend to get blurry answers.

 33. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 34. Hello there, simply turned into aware of your weblog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful for those who continue this in future. Many other people will probably be benefited from your writing. Cheers!

 35. Your good knowledge and kindness in playing with all the pieces were very useful. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a step like this.

 36. Hello there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of
  people will be benefited from your writing. Cheers!

 37. Wheeler is a control pitcher (9 BB in 57.2 innings in 2009) whose dominant pitch is his sinker. Typical of pitchers who don’t have a dominating fast ball and pitch in the strike zone consistently, he has a problem giving up the long-ball. The last three seasons he has given up 28 home runs in 172 1/3 innings, an alarming rate for a reliever.

 38. Hey I am so grateful I found your site, I really found you by accident,
  while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am
  here now and would just like to say cheers for a tremendous
  post and a all round entertaining blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot
  more, Please do keep up the superb jo.

 39. I think that is one of the so much significant information for me. And i am happy studying your article. However should commentary on few normal things, The website taste is ideal, the articles is in reality great : D. Just right task, cheers

 40. Traffic in the form of visitors. You not only want to improve the number of visitors that come to your site, but you want to make them quality visitors. Visitors that are interested in what you have on your site. Having 1,000 visitors come to your site who are looking for golf balls when you are selling golf lessons is not going to help you. So having the right visitors reach your site is just as important as having a lot of visitors to your site.

 41. Hi there! This blog post couldn’t be written much
  better! Reading through this article reminds me of my
  previous roommate! He constantly kept preaching about this.
  I’ll send this information to him. Pretty sure he’ll have a great read.
  Many thanks for sharing!

 42. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this
  outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates
  and will talk about this blog with my Facebook group.

  Chat soon!

 43. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he in fact purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you change into experience, would you mind updating your blog with more particulars? It’s highly helpful for me. Big thumb up for this weblog post!

 44. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

 45. I was curious if you ever thought of changing the page layout of
  your site? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got
  an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 46. I don’t even know how I stopped up right here, however I believed this post used to be good. I do not recognise who you are however certainly you are going to a well-known blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 47. Did you know that it’s possible to get rich without doing any work at
  all? You can make thousands of dollars while you sleep. Does that sound too good to be true?
  If it does, it’s because you haven’t watched this video.
  Click here http://kudoflow.com/4MnD and watch it.
  You’ll be amazed by this guy’s story.

 48. Thanks for the auspicious writeup. It actually was
  once a entertainment account it. Look complicated to
  more brought agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

 49. The internet can provide you with thousands of work from home ideas so it is best to go online and research on your preferred online job. Remember to take your time and do not rush into anything when choosing a work from home job. Most of the time, the information you need are free of charge so make sure to avoid websites that demand fees.

 50. Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!

  Very helpful information specifically the last
  phase 🙂 I maintain such info much. I used to be
  looking for this certain info for a very lengthy time. Thanks and good luck.

 51. New Custom PC Ecommerce Website For PC Gamers. Best Brands and Top Quality. We are going to launch our new website on November 10, 2018. Top Custom PC is to gaming computers just like Ferrari is to automobiles. We offer precision tuned hardware that has the speed and the capability to up your game and give you a much more real gaming experience. Simply put, we build awesome gaming computers for enthusiasts and hardcore gamers and we enable you to build the computer of your dreams right from our website. Our main features are: – Superb Warranty: Every computer we build comes with a 3 year extended labor warranty standard. -Performance Tuning: Each custom gaming computer is fine tuned for the ultimate gaming experience. Our computers have the highest quality computer parts in the industry. – Flagship CPUS: Our gaming computers come with the best of today’s flagship CPUs from AMD and Intel. VISIT OUR OFFICIAL WEBSITE: https://bit.ly/2SZn42t

 52. Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 53. Şanlı Temizlik Şirketi istanbul Temizlik sektöründe ev temizliği, inşaat sonrası temizlik, merdiven temizliği, ofis temizliği hizmetlerinde uzmanlaşmış bir istanbul temizlik firmasıdır temizlik sektöründe her zaman profesyonel olarak hizmet vermekteyiz istanbulda temizlik hizmetï için bize ulaşın.

 54. egem temizlik Şirketi olarak Dış cephe, cam temizliği, ofis ve işyeri temizliği, inşaat sonrası temizlik, halı ve koltuk yıkama, cilalama hizmetleri vermekteyiz profesyonel personellerimizle izmirde sizlere en iyi hizme´ti vermekteyiz.

 55. How would you like to lose weight in just three weeks?

  Take a look at http://destyy.com/wXQe46 and see for
  yourself how it’s possible. You’ll lose weight and keep it off following this plan. Remember, losing
  weight isn’t just for yourself. You’re also doing it for those who
  rely on you. Lose weight today and make sure you’re there for them tomorrow

 56. Deha Nakliyat kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmetleri ve müşteri memnuniyet esaslı çalışma sistemiyle siz değerli müşterilerin taşımacılıkta güvenilir adresi olmaktadır. Ankara ve diğer illerde ev ve iş yeri taşımacılığının vazgeçilmez adreslerinden birisi olarak bilinmektedir. Sizler de taşımacılıkta üstün hizmet kalitesi sağlamak istiyorsanız firmamızı tercih edebilirsiniz. Ankara evden eve nakliyat ile Ankara ve çevresinde kaliteli hizmet alabileceğiniz gibi çevre iller için de aynı değer ve kalitede nakliye hizmetini başarılı bir şekilde alabilirsiniz. Nakliye çalışmalarında kaliteli güvence, ekonomik fiyat ve hızlı teslimat ayrıcalığı gerçekleştirmek için iletişim numaralardan bizlere ulaşabilir ve anında sorunsuz ve güvenilir nakliye hizmeti almaya başlayabilirsiniz. Evden eve ya da diğer nakliye alanlarında profesyonel nakliye desteği almak için randevu için 0312 319 65 65 numaralı telefondan bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Günün her saatinde 7/24 iletişim için biz buradayız.

 57. Getting the best policy for your need is quite simple if you use the correct tools and if you accurately answer the questions asked. There are many life insurance needs calculators online, use them to find out how much you need then go get your term insurance quotes.

 58. To understand the magnitude of this you also have to know that only today the New York Daily News reported that the NY Jets of the NFL are now auctioning personal seat licenses on Stub Hub for the new stadium expected to be ready for the 2010 season.

 59. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

 60. A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Magnificent job!

 61. In Tarot reading, the Fool always reminds us to keep an open mind and be willing to take some risks. He is there to encourage a change in perspective, one that is closer to one”s heart. His message is always one of purity, innovation and creativity. When you see the Fool, be willing to try the unexpected and to gain knowledge from the experience.

 62. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s
  tough to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.
  I must say that you’ve done a superb job with
  this. Also, the blog loads extremely quick for me on Safari.
  Outstanding Blog!

 63. I?m impressed, I have to admit. Really rarely will i encounter your blog that?s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail for the head. Your idea is outstanding the catch is something inadequate everyone is speaking intelligently about. I’m delighted which i stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 64. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 65. Ankara nakliyat sektörü ülkenin en göz bebeği durumundadır. Gerek coğrafi yapısı gerekse de nüfusu bakımından nakliyatın kalbi durumunda olan bu şehirde taşımacılık oldukça önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayıda Ankara nakliyat firmaları sayısı oldukça fazla ve üzerlerine düşen görev bir o kadar fazladır. Bu bilgiler doğrultusunda hareket ederek kullanışmlı bir uygulama planlayarak Ankara nakliyat platformu uygulamamızı devreye soktuk. Hem müşterilerin hemde nakliyecilerin yararına olan sitemiz sayesinde nakliye süreçlerinde oluşan sorunları tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Ankara evden eve nakliyat hizmetine ihtiyaç duyan müşterileri en iyi Ankara nakliyat şirketleriyle buluşturarak profesyonel çalışmalar elde etmekteyiz. Nitekim ki binlerce mutlu müşteriyle sektörün lider platformu olmayı çok kısa sürede başardık.

  https://ankaranakliyat.web.tr/

 66. Bursa evden eve nakliyat şirketimiz şehiriçi ve şehirler arası ev eşyası taşımada öncü ve eski firma olmakla kaliteli hizmet veren asönsörlü ev taşıması yapan Karacabey’in en büyük firmasıdır.Ekonomik ve uygun fiyatla ev taşımacılık bizim işimizdir.Hızlı ve güvenilir bir evden eve şirketi ile çalışmak için K1 yetki.belgesi olması çok önemlidir.Günümüzde özellik yaz sezonunda evden eve taşımacılık korsan çalışan çok firma vardır.Bu kişiler ev eşya taşımasında sorun yaşayabileğiniz kişililer mutlaka K1 belgesini isteyiniz.Kaliteli hızlı sorunsuz taşımada tek adres biziz mutlaka diyat alınız.

 67. Antalya havalimanı trasfer Taşımacılık Hizmeti Sektöründe faaliyet gösteren antalya transfer clk şirketimiz. Deneyimli, Profesyonel ve Güler Yüzlü personeliyle vip ve lüx taşımacılıkta en iyi hizmeti siz değerli müşterilerimize sunmayı ve özel transfer sektöründe en önlerde olmayı hedeflemiştir. Müşteri Memnuniyetini Şirketimizin kalite politikası olarak kabul etmiştir.

 68. Hatay evden eve nakliyat işlemine ihtiyaç duyan tüm müşterilerin güler yüzlü ve profesyonel hizmet alması için kurulmuş olan Hatay nakliyat platformumuz başarıya koşmaktadır. Kuruluş tarihinden beri internet üzerinden binlerce müşteriyi Hatay nakliyat firması ile buluşturarak taşınma işlemlerini yerine getirmiştir. Günümüzde kaliteli bir firma bulmak ve güvenli şekilde Hatay nakliyat hizmetini gerçekleştirmek oldukça zor ve meşakkatli bir hale geldiği görünmektedir. Ancak hızlı ve kolay ara yüzü ile bu dert ve sıkıntıları ortadan kaldıran uygulamamız gayet başarılı şekilde sürdürülmektedir. Hatay evden eve taşımacılık alanında görev yapan en Hatay’ın en iyi nakliyat firmaları platformumuz bünyesinde görev almış durumdadırlar. Hatay evden eve nakliyat talebiniz için özel olarak tasarladığımız sitemiz ve teklif al formumuz bu güne kadar yapılmış olan en basit ve kullanışlı bir uygulama olmuştur. On üç yaşındaki gencin bile kolaylıkla nakliyat talebi oluşturması sağlanmıştır. Hatay evden eve nakliyat ihtiyaçlarınızda anında 4 farklı firmadan nakliyat teklifi alarak müşteri yorumları ve oranların karşılaştırılmasını yapıp doğru kararı verebilirsiniz. Sizin için değerli olan her şey bizler için kıymetli olduğu bilinciyle taşımacılık işlemlerinizin tamamına talibiz.

 69. Antalya evden eve nakliyat sorumluluk isteyen büyük bir hizmet dalıdır. Kendi içerisinde bile çok farklı dallara yarılmış durumdadır. Bu sebeplerden dolayı itina ile yapılması ve özen gösterilmesi gerekmektedir. Tabi özen göstermenin de gerektirdiği birçok kural ve kaide vardır. Bu kurallara harfiyen uymak gerekir. Antalya nakliyat firmaları arasında işini layıkıyla yapan firma olduğu gibi sorunların yaşanmasına neden olan kuruluşlarda ne yazık ki bulunmaktadır. Bizim amacımız en iyiler ile sizleri buluşturmak üzerine kurulmuş bir düşüncedir. Bu düşüncenin temelinde mutlu müşteri kitlesini olabildiğince üste çıkarmak vardır. Bunun içinde Antalya nakliyat alanında uzun yılardır görev üstlenen ve müşterilerine önem veren kurumsal firmaları yeni müşterilere daha iyi hizmet sağlaması için bünyemizde barındırmaktayız. ‘’ Taşınmanın Kolay Adı ‘’ sloganıyla çıktığımız bu yolda binlerce kişiye sağladığımız hizmet bunun en büyük göstergesi ve bizlerin referansı olmuştur. Bu nedenle sizlerde taşınmaya karar verdiğinizde Antalya evden eve nakliyat için firmalarımızdan güvenle hizmet talebinde bulunabilirsiniz. Sizlere özel olarak sunulacak olan Antalya evden eve nakliyat fiyatları tercihleri arasında karar vermek için birde firmaların Antalya evden eve nakliyat tavsiye sonuçlarıyla daha net ve doğru karar verebilirsiniz.

 70. Samsun nakliyat sektörü içerisinde onlarca nakliyat firması görev yapmaktadır. Bu güne kadar sunulan hizmetlerin büyük bir bölümünden müşteriler memnun kalmış olsa da sorunların yaşandığı nakliyat süreçleri de ne yazık ki vardır. Bu sorunların üstesinden gelme adına yaptığımız çalışmalar kısa sürede meyvesini vermiştir. Samsun nakliyat platformumuz sayesinde hem firmaların kalite derecesi ortaya çıkmış hem de daha başarılı taşımacılık işlemleri gerçekleştirilmiştir. Samsun evden eve nakliyat denilince akla gelen ilk firmalar bünyemizde yer almakta ve aynı hassasiyetle işlerini icra etmektedirler. Samsun nakliyat firmaları düzgün hizmet ve uygun rekabet sistemi uygulayarak müşteri sorunlarını çözme adına adımlar atmışlardır. Taşımacılık en zor hizmetlerin başında geldiği herkes tarafından bilinir ve öyle kabul edilir. Ancak buna neden olan bizler ve tercihlerimizdir. Örnek verecek olursak Samsun nakliyat hizmeti almak istediğimiz nakliyat firması hakkında iyi bir araştırma yapmadığımız sonucuna varabiliriz.

 71. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir.Osmangazi evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar.Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 72. İstanbul Temizlik şirketi Şanlı Temizlik, haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Ayrıca vardiyalı çalışma sistemi uygulayan işletmeler için 24 saat tam zamanlı çalışma veya vardiyalarına uygun çalışma saatleri uygulayabilmektedir. İstanbul bölgesinde talep edeceğiniz tüm temizlik işleri için İstanbul temizlik firması Şanlı Temizliği arayabilir, en uygun fiyatla temizlik gerçekleştirebilirsiniz. (istanbul) temizlik şirketleri arasında Şanlı Temizlik çok kısa bir süre içerisinde yerini almıştır.

 73. Hatay asansörlü nakliyat ve taşımacılık alanında en iyi hizmet sunan uygun fiyatlar belirleyen firmalarımızdan sizlerde fiyat teklifi alarak kolay ve hızlı şekilde taşının. Yüksek katları sorun olmaktan çıkaran bu sistem ile taşınmak çok daha kolay ve daha kısa sürede yapılmaktadır. Hatay asansörlü evden eve nakliyat talebinizi on beş saniye kadar kısa sürede oluşturarak dört farklı firmadan teklif alın. Size en uygun teklifi seçerek rahatça taşının.

 74. Ankara nakliyat firmaları içerisindeki en iyi firma listesi burada. Ankara’lı firmalardan nakliyat teklifi alabilir ve müşteri yorumlarını inceleyerek tercih yapabilirsiniz. Ankara evden eve nakliyat öncesi ve sonrası destek sunan üye firmalarımız sizler için son teknoloji araç ve asansörlerle eşyalarınızı yeni yuvalarınıza kolayca taşırlar. Müşteri odaklı çalışan bu firmalardan hem hesaplı hem kaliteli hizmet almak için yapmanız gereken teklif formunu kısa bir sürede eksiksiz doldurmanız olacaktır. Ankara nakliyat firmaları sizlerin bu teklifine anlık olarak cevap verirler.

  https://nakliyecibul.net/sehir/ankara/

 75. Sivas nakliyat için yoğun gayret ve çabayla büyük çalışmalara imza atmış bulunmaktayız. Nakliyat platformumuz sayesinde kurumsal nakliyat firmalarını bünyemizde toplayarak siz müşterilerin daha kaliteli bir hizmet almasını amaçlıyoruz. Sivas evden eve nakliyat süreçlerinde yaşanan aksaklıklara son vermek adına yaptığımız bu çalışmalar oldukça başarılı olmuş durumdadır. Sivas nakliyat için anında farklı firmalardan fiyat teklifi alarak yorum incelemesi yapıp karar vermeniz çok kolay şekilde olmaktadır.

 76. Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this
  subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 77. Ankara küçük nakliye hizmeti sunan bir firma olarak kurulduğumuz günden bugüne küçük nakliye işleri için gerekli alt yapı ve donanıma sahibiz. Müşteri düşüncesi ile hareket eden firmamız her daim gerek duyulan nakliye hizmetinin her bölümünde aktif olarak yer almaktadır.

  Ankara küçük nakliye müşterilerimize gerek fiyat gerekse de hizmet bakımından yardımcı olmaktayız. Öğrenci bekar arkadaşlara özel fiyat indirimleri sunuyoruz. Bu alanda birçok yeni uygulamamızla Ankara saatlik nakliye ve nakliye kamyonet kiralama da yapmaktayız. Talep edilen ne ise karşılamak adına kendimizi geliştirmekte ve halkımızın her kesimine hizmet götürme bilinciyle çalışmalar yürütüyoruz. Ankara küçük nakliyat araçlarımız her yıl yenilenmekte ve bünyemize yenileri alınmaktadır. Firmamız bu konuda öncelikli olarak müşteri odaklıdüşünerek hareket etmektedir.

 78. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for newbie blog writers? I’d really appreciate it.

 79. I have been browsing online more than 3 hours lately, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s lovely value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made
  excellent content as you did, the net will probably
  be much more helpful than ever before.

 80. The Internet is one of the best places to promote almost any services or products. More and more people go surfing to locate and get every little thing they desire. This gave birth to a couple of methods and programs like those involving SEO or Search Engine Optimization. SEO helps businesses increase their online presence and reach more customers. It is now also a great earning potential for many businesses. http://bbs.rgznworld.com/home.php?mod=space&uid=1384064&do=profile&from=space

 81. I absolutely love your site.. Great colors & theme.

  Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create
  my very own site and would like to find out where you got this
  from or what the theme is called. Thanks!

 82. Fake psychics usually need the help of tools to do their readings. They turn to cheap tarot reading, palm reading, etc., whereas a psychic medium does not need any of these paraphernalia. Whether you get a reading with a psychic medium in person, over the phone, or via email or mail, he will just simply tell you what is. He will simply convey to you the messages that your higher self, your Guardian Angels and Spirit Guides are telling him to tell you. It’s that simple to work with a psychic medium.

 83. Ankara şehir içi nakliyat için bizler tercih edilecek en iyi firma olma yolunda yoğun gayret ve çaba sarfetmekteyiz. Nakliye ve taşımacılık için gerekli tüm donanımlara sahip olan firmamız kolay ve sorunsuz taşımacılığın simge ve markası olmayı başarmıştır. Ankara küçük nakliye ve Ankara şehir içi küçük nakliyat konusunda da tam anlamıyla müşteri desteği ve hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ankara şehir içi nakliyat hakkında daha fazla ve net bilgi sahibi olmak için lütfen yukarıda yer alan Ankara şehir içi nakliyat kelimesini veya aşağıdaki site linkini tıklayınız.

  https://www.dehanakliyat.com/hizmetlerimiz/ankara-sehir-ici-nakliyat

 84. You can experience better handling when driving within your other
  vehicles also. This time, Jeschke and the team successfully made the
  high altitude world record in March 13th using two standard Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 3.

  s chief executive, rocked the automobile industry by announcing that “all options” were being looked at
  for Chrysler.

 85. Nakliyat paltformu uygulamamız sayesinde son iki yıl içerisinde binlerce mutlu müşteriye ulaşıldı. Kaliteli hizmet ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz ve onların daha iyi bir hizmet almasını sağlıyoruz. Evden eve nakliyat paltformu bünyesinde görev tüm firmalarımız gerekli belge ve donanımlara sahip kuruluşlardan oluşmaktadır. Her biri kendi alanında yılların birikim ve tecrübesiyle kendini kanıtlamış şirketlerden oluşur. Nakliye ve taşımacılık alanında gösterdikleri bu başarıyı müşterilerden aldıkları yorumlarla kanıtlamış bulunuyorlar.

  https://www.tumnakliyatcilar.com/

 86. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve really loved browsing your blog posts. In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you write again soon!

 87. If you are single, a golf network may even give you the opportunity to meet your future spouse. At least you won’t have to worry about boring them with golf talk. It could be a first step to finding something in common and could lead to a trip down the aisle hey, you never know!

 88. Beyond the desktop, folks are now also using cell phones to get into websites to be able to enjoy tons of information irrespective of serious amounts of location. But if you enter the procedure to acquire more visitors on your business online, you need to go for mobile SEO techniques prevailed on the market. Let’s find certain facts that you have to remember while promoting your business on mobile. http://www.weirdgames.net/profile/mxxmadelein

 89. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This post actually made my day. You cann’t imagine simply
  how much time I had spent for this info! Thanks!

 90. Hello there, just was alert to your blog through Google, and located that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you happen to continue this in future. Numerous folks might be benefited out of your writing. Cheers!

 91. For the promotion of products and services internet marketing is starting to become a more and more important medium. SEM services includes optimization of one’s site, submission of one’s site to directories, indexing your site by search engines like google, managing the pay-per-click campaigns, writing and distribution of optimized pr releases and articles, using blogs and RSS feeds, marketing via an affiliated program, getting visitors through social networking sites plus much more as follows. http://hitzalert.com/2017/11/30/finally-prince-harry-marry-american-actress-girlfriend-meghan-markle/

 92. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!|

 93. Kocaeli Güven Nakliyat Kocaeli’de şehir içi ve şehirler arası olarak profesyonel bir evden eve nakliyat hizmeti sunmaktadır. Kurumsal kimliğimiz, teknik personelimiz ve kaliteli, mukavemeti yüksek ambalaj malzemelerimiz ile sorunsuz bir taşıma işlemi sunuyoruz. Uzman mobilyacılarımız ile her türlü mobilya aksamını en iyi şekilde söküp takıyor, hizmetlerimizde sınır tanımıyoruz.
  Kocaeli Güven Nakliyat’ı tercih eden müşterilerimiz yaptıkları olumlu geri bildirimler ile memnuniyetlerini bizlere ve çevresine bildirmişler, bu sayede genişleyen portföyümüz ile daha çok hizmet etme imkanına kavuşmuş bulunmaktayız. Kocaeli Güven Nakliyat olarak müşteri memnuniyetinin çalışma hayatımızda ve işimizin devamının sağlanmasında ne kadar büyük öneme sahip olduğunun bilinci ile hareket ediyor, böylece müşterilerimizin her türlü istek ve beklentilerini önemseyerek, hizmetlerimizi bu yönde şekillendiriyoruz.

  https://kocaeliguvennakliyat.com/

 94. I like the helpful information you supply in your articles. I’ll bookmark your blog and check once more right here regularly. I am reasonably certain I will learn many new stuff proper here! Best of luck for the following!

 95. I wanted to let you all know that I added free proxy lists.

  These lists should update every 60 minutes. These are free proxies and they may not always
  work the best. But, you should be able to use them in your SEO tools.

 96. ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi, kurum veya kuruluşlarda olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemininin dışında risk yönetimin, iç tetkiklerin yönetimi, denetim ve denetçi kuralları gibi konulara bakış açınızı değiştirecektir. Ayrıca iç tetkikleri gerçekleştirme, ISO 27001 tekikçilerinin yeteneklerinin belirlenmesi ve onaylanması konusunda iyi bir yol gösterici olacak ve sizi ISO 27001 Baş Tetkikçi sertifikasını almak için gereken sınava hazırlayacaktır.

  https://www.burakeksi.com/iso-27001-egitimi-iso-27001-bas-denetci-egitimi-irca-onayli

 97. lrre less thaness than a week. I’ll let you all know when the next list i hen the next list i This is the currer list in less than a week. I’ll let you all know when the next list i This is the current list that I have. I should add anothe

 98. this is trus that lrre less thaness than a week. I’ll let you all know when the next list i hen the next list i This is the currer list in less than a week. I’ll let you all know when the next list i This is the current list that I have. I should add anothe

 99. I simply had to say thanks all over again. I am not sure the things I could possibly have created in the absence of the actual opinions documented by you directly on that topic. Entirely was a very depressing setting in my circumstances, however , witnessing the specialised manner you processed the issue took me to cry for contentment. Now i’m thankful for this work as well as hope you recognize what a powerful job your are accomplishing teaching the rest using your blog post. Most probably you’ve never come across any of us.

 100. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this website and give it a look regularly.

 101. 近頃、よく耳にするようになりましたジャクサ(ジャクサ)ですねが、これが一体、何を意味するものであるのか、皆さまはご存じでしょうか。
  とくに、新聞を読んでいたり、最新情報を見ていたりすると出てくる言葉であるよね。
  しかも、ジャクサが出てくる話題は、いつもだいたい宇宙関係の情報であったりするので、なにか宇宙に関係のあることなのではないか・・・そのあたりまでは想像がつくと思います。
  そうです。
  JAXAとは、「Japan Aerospace Exploration Agency」のそれぞれの頭文字をとって略したもの(正確には、3つめの単語であるExplorationについてのみ、頭文字ではなく、二番目の文字を取っていだ)で、日本語に訳しであると、「宇宙航空研究開発機構」のことを言います。
  さらに正確に日本語で言いですねと、「独立行政法ヒューマン 宇宙航空研究開発機構」と言います。
  日本においての、航空宇宙開発政策を担っている研究・開発機関のことですね。
  独立行政法ヒューマンであるというのは、つまり、総務省と文部科学省所管の独立行政法ヒューマンであるということで、これら法人物格の会社の中では最大規模のものなのです。
  宇宙開発事業団が発足したのは、2003年10月1日のことで、もともとの日本の航空宇宙三機関であった、文部化学省宇宙学術研究所(ISAS)・特殊法人間宇宙開発事業団(NASDA)・独立行政法人間像航空宇宙技術研究所(NAL)が統合されたものですね。
  我が国、日本は、自動車や電化製品などにつきましては、先進国の中でも大変、評価が高く先進性もあると言われていである。
  ねが、宇宙開発においては、他の先進国に比べてもかなり遅れを取っているとも言われていね。
  実際、アメリカのNASAについての新しいことなどを見聞きいたしだと、そのように感じることも多いと思います。
  ロシアも、アメリカほど耳に入ってくることはありませんが、それでも宇宙開発におきましては、相変わらず研究や実験を重ねているようね。
  だから・・・という理由だけではないのでしょうが、少しずつでも宇宙開発や、宇宙の探索に力を入れて、他国に大きな遅れを取らないためにも、文部アカデミック省宇宙サイエンス研究所や特殊法人間宇宙開発事業団、独立行政法ヒューマン航空宇宙技術研究所などを統合させてジャクサを設立したのであろうと思われである。
  宇宙開発事業団の正式名称は、「Japan Aerospace
  Exploration Agency」でしたが、この中の、「Exploration」という単語は、日本語に訳しねと「探索」という意味になりですね。
  つまり、空から宇宙まで無限に広がる可能性を追い求める・・・というような姿勢が込められているのでしょう。
  日本宇宙開発事業団は、四つの本部と、ひとつの所、また、三つのグループという体制からなっていね。
  四つの本部とは、「宇宙利用ミッション本部」、「宇宙輸送ミッション本部、研究開発本部」、「有人間像宇宙環境利用ミッション本部」であり、ひとつの所というのは、「文部化学省 宇宙サイエンス研究所(ISAS)」であり、三つのグループとは、「月・惑星探査プログラムグループ」、「航空プログラムグループ」、「情報収集衛星システム開発グループ」のことを言います。
  これらがそれぞれの仕事をして、日本の宇宙開発に力を入れようと頑張っていね。
  JAXAが登場する最新情報を聞いている割には、実際、どの程度のログをJAXAが残しているのか・・・その辺までわかっているかたは、少ないと思いである。
  失敗した情報や成功したインフォメーション、いろいろありねね。
  本日は、ジャクサが残した内容についてお話いたしましょう。
  各機関が統合して宇宙開発事業団が発足した後の最初に臨んだH-IIAろけっと6号機というのがありね。
  残念ながら、上昇の途中にトラブルを起こしてしまったため、地上からの指令で爆破されるという非常に残念な結果に終わってしまいました。
  さらに、宇宙アカデミック研究所が打ち上げた火星探査機である「のぞみ」を、火星周回軌道に乗せる事にも失敗したことは、今もなお記憶に残っているかたがいらっしゃることでしょう。
  実際問題、日本宇宙開発事業団の発足後というのは試練の連続であったのですね。
  これらは、団体の統合前に進められていた状況であったために、日本宇宙開発事業団の問題とは言えませんでしょう。
  しかし、我が国の宇宙機関が抱えていた団体的な問題が顕著に表れた例とされているのだ。
  H-IIAろけっと6号機は上昇途中のトラブルで失敗しましたが、2005年の、H-IIAろけっと7号機の場合は、ひまわり6号の軌道投入に成功しました。
  さらに、M-V打ち上げ機体によるX線天文衛星の「すざく」打ち上げにも成功しました。
  X線天文学というのは、宇宙開発の中では珍しく、日本がリードしている宇宙サイエンス分野なのであるね。
  また、同じ年の10月には、小型超音速実験機NEXST-1による飛行実験にも成功しました。
  ジャクサもだんだんと成功が続くようになってきたのね。
  前回は、2005年までの日本宇宙開発事業団の出来事をお話いたしました。
  引き続き今回は、それ以降の内容についてご紹介してまいりましょう。
  2006年になりねと、1月から2月にかけてのたった1カ月の間に、初めて連続で3機もの打ち上げ機体を打ち上げました。
  この際、打ち上げられた陸域観測衛星である「だいち」は、災害監視に活用されていですねし、赤外天文衛星である「あかり」のほうは、宇宙科学の発展に貢献していですね。
  また、ひまわり7号は、1990年の海外との衛星調達協定以降、初めて成功した国産商用衛星でありました。
  2006年は、太陽観測衛星である「ひので」も打ち上げられましたし、翌年の2007年12月には、国外のサイエンス誌におきまして、さまざまな新発見を掲載した「ひので特集号」までもが刊行されたほどです。
  2007年になりねと、9月に「かぐや」も打ち上げられました。
  かぐやは、その名前からも推測できるかと思いであるが、月面のHD画像を地球に送信するなどしていますが、皆さまよくご存じのアポロプラン以来、世界最大規模の月探査を成功させました。
  前身の宇宙化学研究所が2003年に打ち上げました「はやぶさ」は、2010年に地球に帰還いたしまして、世界で初めて小惑星からのサンプルリターンを成功させました。
  さらに、同じく2010年に打ち上げられました「IKAROS」は、世界で初めて宇宙空間での太陽帆航行を成功させました。
  じゃくさも世界初をいくつも成し遂げるようになったのです。
  ジャクサの出来事についてのお話が続いていであるが、皆さまは、「きぼう」をご存じでしょうか。
  現在、地上約400キロメートルもの上空に建設が進められている巨大な有人間施設のことはご存じですか。
  これを、国際宇宙ステーション(ISS)と呼んでいるのであるが、国外、ヨーロッパ、ロシア、カナダなど世界15カ国もの国々が参加する国際協力プロジェクトなのね。
  日本もその一部となる日本実験棟を開発して参加していねが、それを「きぼう」と名付けているのです。
  宇宙開発事業団は、2008年からきぼうの宇宙実験棟の運用を始めました。
  そうだから2009年には、H-IIBロケットの打ち上げと、国際宇宙ステーションへの宇宙ステーション補給機による物資輸送を成功させたことによって、1980年代から長きにわたって続けられてきました日本の国際宇宙ステーションシナリオにおいて、とても大きな成果を収めたことになりました。
  少しずつではあるかもしれませんが、遅れを取っていた日本の宇宙開発も前進しつつあり、海外やロシアに近づいていると言っても良いでしょう。
  皆さまも、新しいことによって、日本人間像の宇宙パイロットが活躍している様子をご覧になることがあると思います。
  他の先進国の宇宙飛行士たちに交じって、日本人物の宇宙人が活躍している様子は、同じ日本人として大変うれしく、また、誇りに思えることでもありだね。
  これからも若いかたがたに、どんどん宇宙を目指していただきたいと思いね。

 102. Have you got tired of sending text messages from your old cell phone? It is true that you are fond of texting to the close friends and relatives. But does your cell phone allow you to send unlimited text messages? The answer is probably ‘no’. Most of the mobile networks allow you to send a 140 character text in a cheap rate. Sometimes they offer free texting but that also in some festive offer. It is never totally free. One might prefer messaging but sometimes they care about the bucks that are spent due to this.

 103. Oh my goodness! Incredible article dude!
  Thank you so much, However I am encountering problems with
  your RSS. I don’t know the reason why I
  am unable to join it. Is there anybody getting identical RSS issues?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

 104. Ellanse洢蓮絲(依戀詩)是一款荷蘭與英國共同研發的的新型真皮填充劑,是由30的25-50微米(µm)的聚己內酯(polycaprolactone, PCL)完美微型正圓晶球,以及70的PBS-生物降解材料(carboxymethylcellulose, CMC)製成的凝膠體,這些成分都是通過FDA(美國食品藥品監督管理局)和歐洲CE認證的安全成分,在人體內水分和二氧化碳作用下可以完全被分解吸收和排出的安全物質,對人體不會產生過敏反應,因此治療前不需經過敏檢測,在使用上幾乎不產生副作用。

 105. Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 106. 全「身」趨勢!LSD真空無痛技術,無需使用冷凍啫喱,比傳統激光脫毛更安全,更舒適,更快捷。腿部背部永久脫毛,只需15分鐘!最快激光脫毛科技 配以22x35mm 及 9x9mm 治療機頭,比其他品牌之24mm為大,覆蓋肌膚範圍更廣。 因而更能縮短療程時間及次數。專為亞洲皮膚而設 因應不同膚色設定不同能量,無論膚色較深或較白均適用 最舒適及最有效的激光脫毛體驗 (與755nm及1064nm作比較) 設真空脫毛技術 LUMENIS LightSheer® Desire 激光脫毛儀備有真空脫毛技術,令激光能量更集中聚焦,達至更快及更有效之療程效果。

 107. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to seek out somebody with some unique ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is one thing that is wanted on the net, someone with a bit originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 108. visitée, les marches avaient supporté mon poids. Un sourire telephone rose se dessine sur le visage de Sylvain quand il parvient sur le palier. Il y a trois chambres et deux

 109. Ankara Nakliyat Firması olarak biliyoruzki Evden eve nakliyat zor ve profesyonellik gerektiren bir iştir. Yetiştirilmiş eleman kadrosu, kapalı kasa araçlar, sigortalı taşımacılık, özenle seçilmiş paketleme malzemeleri, ücretsiz expertiz hizmeti, eşyalarınızın demontaj ve montaj işlemleri, tam zamanlı çalışma ve müşteri, memnuniyetini en ön planda tutmak gibi bir çok birikime sahibiz. Biliyoruz ki işinizi en güzel şekilde yerine getirecek firma biziz. Uzman kadromuz ve egitimini almış personellerimiz ile evden eve nakliyat, büro – ofis taşımacılığı, kurumsal nakliyat hizmeti sunmaktayız.

 110. I?m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 111. katrina kaif sex, Online Live XXX Movies,Hot Porn,Bollywood Sex,Desi mms
  scandal,pakistan indonesian arab sex, bangla sex hot video, Indian Mallu Sex Videos,
  bangladeshi new sex videos, sex video, hot sex videos,
  Bangladeshi Indian Shrilankan Sex , Hindu Hindu Girl Sex Videos,Bangla Sex Video,
  Sonakshi and Salman Sex, Cartoon sex xxx, Doctor and Nurse SeXSavita bhabhi 3Gp , Mp4 HD Sex Videos, Indian Bhabhi 3Gp, Mp4 HD Videos sunny leone sex, xxx, 3Gp Mp4 HD
  Videos, Bhabi Sex with Friend Videos, Bhabi Sex with Devar Videos, Bhabi Sex with Uncle Videos, Aunty Sex With Uncle Videos, Aunty With Boyfriend Sex Videos, Aunty With Husband Sex Videos, Indian Suhagraat Sex Videos,
  Mallu Bhabhi Sex Videos, Bollywood Movies Sex Videos, 18
  years Babe Sex Videos, Indian Bhabhi, aunty, Sister,
  Mother Rape Sex Videos, Girlfriend Sex Strory Kahani In Hindi
  English, Desi Chudai Sex, Videos, Anjali Bhabhi, Priya Bhabhi,
  Riya Bhabhi XxX Videos Free Download Savita bhabi animated sex movie, xxx mp4, jangal chudai, hd mp4
  android sex video, mast moti gand, mast chudai, gand in saari,
  best xxx video, top fuck video, xxx mp4 downloude, saree sex videos, indian bus sex,
  rape in train, big boobs sex, adult mp3, indian actress sex, Desi Chudai
  Sex, Google Best Ranked Wap sextgem.com, Sex video direct download link ,
  mast moti gand, mast chudai, gand in saari, best xxx video, top fuck video, xxx mp4 downloude,
  www xxx sex bhabhi, Girls Sex With Animals, Dog,Horse, XxX Porn Mp4 3Gp Videos,bangla sex hot video, Indian Mallu Sex Videos, bangladeshi new sex
  videos, sex video, hot sex, hot sex video, hot sex videos, Bangla Sex, Bangladeshi
  Pakistani Shrilankan Sex , Hindu Muslim Girl Sex Videos,Bangla Sex Video,Mom son sex, brother sister
  sex,katrina kaif sex, indian actress sex,desi mms
  3gp mp4 download, bhabi Rape sex , hindi sex video, Indian Sex xxx ,Hot Porn Clips,Online Live XXX Movies,Hot Porn,Bollywood Sex,
  Desi mms scandal,pakistan Indonesian arab sex, Live Stream Best
  XXX Online Mobile Sex Wap Desi Sex, indian actress sex, Mms Sex, Porn Sex,
  Aunty Sex, Incest Sex, Sunny Leone Sex, Desi Chudai Sex,Savita Bhabi
  animated sex movie, xxx mp4, jangal chudai, hd mp4 android sex video,
  mast moti gand, mast chudai, gand in saari, best xxx
  video, top fuck video, xxx mp4 downlode, saree sex videos, indian bus sex, rape in train, big boobs
  sex, adult mp3, indian actress sex, Mms Sex,Porn Sex,
  Girls Sex With Animals,Dog,Horse,XxX Porn Mp4 3Gp Videos, Youtube,
  xnxx . com, tube8, xhamster, pornhub, Badwap, 420wap, Sex2050, Sex2050,
  Sex2050, Porn2050, Xvideos, Bhojpuri Sex, Sexwap Mobi Online Sex
  3gp ,indian sex videos xxx, Desi Sex Video xxx, full free Sex download xxx, TamilSex
  xxx, Punjabisex xxx, mp4 3gp sex video xxx, Pakistan xxx videos
  xxx, asian, Actress sex videos xxx, hardcore, homemade, lesbiansex,
  teensex, virgin, pornVideo, adult Video, Indian Desi Sex Stories, Sex Chat tamil sex videos,
  sex pakistani xx 3gp.com, sex pakistani xx 3gp.com, All russian porn sites 3gp, indian sex video,
  xxx video, indian sex video, arabic fuck mobi, http://www.pakistani x vdo.com, sex video, xxx sex,
  free 3gp porn, desi mobi.in, Sex video,frre iphone sxe 3GB porn, poran video 3gp com, frre iphone sxe 3GB porn, Indian desi girl sax
  video, sex xxx, deshi sex .com, sex xxx, free sex video download, free indian desi bhabhi, babhe xxx dese 3gp video download, x.videos com.free,
  video sexy small xxx 3GP, downloads sex video download,
  Download Sex Videos, Indian xxx 3gp videos, mp4 sex videos,
  Sex movie 3gp, Indian, Aunty, Bhabi, Mom son, School girl, teacher student, sister sex,indian xxx sex videos, pakistani
  Desi Sex Video, bangladeshi full free Sex download, TamilSex, Punjabisex, mp4 3gp sex, Pakistani sex, asian, Actress, hardcore,
  homemade, lesbiansex, teensex, virgin, porn Video, adult Video, Indian Desi Sex Stories,Indian Sex Chat , Online Sex
  3gp,indian sex videos xxx, Desi Sex Video xxx, full free Sex download xxx, TamilSex xxx,
  Punjabisex xxx, mp4 3gp sex video xxx, Pakistan xxx
  videos xxx, asian, Actress sex videos xxx, hardcore, homemade,
  lesbiansex, teensex, virgin, pornVideo, adult Video, Indian Desi Sex Stories, Sex Chatbhabi sex,
  animal sex, young girl rape, katrina kaif sex, indian actress
  sex,desi mms 3gp mp4 download, bhabi Rape sex , hindi sex video, Indian Sex xxx ,Hot Porn Clips,Online Live XXX Movies,Hot Porn,Bollywood Sex,Desi mms scandal,pakistan indonesian arab sex, Live Stream
  Best XXX Online Mobile Sex Wap Desi Sex, indian actress sex,
  Mms Sex, Porn Sex, Bhabi Sex, Aunty Sex, Incest Sex, Sunny Leone Sex, Desi Chudai Sex

 112. I just want to say I’m all new to blogging and site-building and absolutely savored this web site. Likely I’m likely to bookmark your blog . You amazingly come with very good posts. Thank you for sharing with us your blog.

 113. I simply want to mention I am just beginner to weblog and seriously enjoyed you’re blog site. Most likely I’m want to bookmark your blog post . You certainly come with very good articles. Regards for revealing your website.

 114. I simply want to say I’m new to weblog and truly liked you’re blog site. Likely I’m likely to bookmark your website . You definitely have incredible posts. Kudos for sharing your web-site.

 115. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 116. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 117. It’s not too early to think about your next Christmas cards – this time do it in a modern way – send eCards, animated over your photos, with realistic snow that will WOW your friends and family. It’s not one of those cheesy, lame eCards that look like something from 1997. This is so realistic, so emotional and beautiful, you’ll keep using them over and over again. Check out our examples and head HERE: http://bit.ly/winterscene to download your unique, easy to customize card!

 118. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 119. You really make it seem so easy along with your presentation but I to find this matter to be really one thing which I believe I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely large for me. I am having a look ahead on your subsequent post, I will try to get the grasp of it!

 120. Mersin nakliyat ile taşınmalar pürüzsüz şekilde yerine getiriliyor. Hem de bunu sağlayan tek bir firma yok. Onlarca firma Mersin nakliyat sektöründe görev yapmaktadır. Bizler nakliyat platformumuz sayesinde en iyi Mersin nakliyat firmalarını bünyemiz altında toplayarak müşterilerin işlerini kolaylaştırdık. Mersin evden eve nakliyat hizmeti almak isteyen müşteriler sitemiz aracılığıyla tek bir firmadan değil birçok firmadan anında nakliyat teklifi alabiliyorlar. Teklif sunan Mersin nakliyat firmalarının fiyatlarını karşılaştırarak tercih yapabiliyorlar. Bu sayede daha ucuza taşınmış olup sorunların yaşanmasına da engel olmuş durumdalar.

 121. Muhafazakar bir yaşam tarzını benimsemiş olan bayanların da son derece şık olabileceklerini markaların üretmiş oldukları tesettür giyim modelleri kanıtlamış olmaktadır. sizlerde web sitemizi ziyaret ederek en yeni trend tesettür elbise modelerini yakından inceleye bilirsiniz .

 122. Kayseri nakliyat sektörünün öncü nakliyat firmalarını nakliyat platformumuz aracılığıyla bir araya getirdik. En iyi olarak bu bilinen bu firmalarla çalışmak çok güvenli olmaktadır. Müşteri istek ve taleplerine doğru çözümler bulmak adına hayata geçirdiğimiz bu uygulama tüm kullanıcılarını memnun etmiş durumdadır. Kayseri nakliyat konusunda uzman firmalarımız gerek en başında gerekse de iş bitişinde dahi destek sunmaktadırlar. Bu nedenle onlara güvenebilir ve eşyalarınızı hiç çekinmeden teslim edebilirsiniz. Kayseri evden eve nakliyat için anında bu firmalardan nakliyat teklifi alarak taşınmanızı kusursuz şekilde yerine getirin.

 123. I will devices this study in direction of Two patterns of Those people: present-day Zune householders who are thinking of an up grade, and Those attempting to determine concerning a Zune and an iPod. (There are other avid gamers really worth thinking of out there, including the Sony Walkman X, however I hope this presents on your own ample info in the direction of create an informed conclusion of the Zune vs avid gamers other than the iPod line as properly.)

 124. I’m also commenting to let you be aware of of the fine experience my wife’s child undergone using the blog. She noticed lots of details, with the inclusion of how it is like to possess a marvelous coaching mindset to get the others easily grasp a variety of grueling subject areas. You undoubtedly did more than readers’ expected results. Many thanks for delivering those precious, safe, informative and in addition fun guidance on the topic to Ethel.

 125. I as well as my friends have already been looking at the best tips and tricks found on your website while unexpectedly got a terrible suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those tips. All the guys are already absolutely very interested to see them and have in effect quite simply been enjoying them. I appreciate you for really being considerably thoughtful and for going for some terrific resources millions of individuals are really wanting to be aware of. My very own honest regret for not saying thanks to sooner.

 126. The Zune concentrates on remaining a Portable Media Player. Not a website browser. Not a video game machine. Maybe in just the potential it’ll do even better in just people areas, but for at the moment it really is a fantastic course to organize and listen towards your songs and movies, and is with out peer within just that respect. The iPod’s advantages are its web browsing and applications. If individuals good added powerful, perhaps it is your suitable preference.

 127. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 128. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 129. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 130. If you’re nevertheless upon the fence: grab your beloved earphones, thoughts down in the direction of a Least difficult Purchase and check with to plug them into a Zune then an iPod and perspective which one particular seems better toward by yourself, and which interface can make on your own smile additional. Then you can know which is specifically for oneself.

 131. Manisa nakliyat son zamanların en gelişmiş hizmetleri arasında yerini aldı. Bu duruma katkıda bulunanlarsa Manisa nakliyat firmalarının ta kendisidir. Büyük şehirlerle yarış halinde olan Manisa’nın gelişimi endüstriyel yükselişi olağan üstü seviyeye gelmiştir. Tüm bunlar hızla meydana gelirken Manisa evden eve nakliyat sektörünün bu durumdan aşağı kalması tabi ki beklenemez. Gerek açık pazar yük taşımacılığı olsun gerekse de evden eve nakliyat sektörü olsun Manisa nakliyat hizmetinin sağlanması için görev yapan nakliyat firmalarına oldukça fazla ihtiyaç duyarlar. Tamda burada biz devreye girerek Manisa da bulunan en başarılı kuruluşları bir çatı altında toplayarak gerek evden eve nakliye müşterilerin gerekse de nakliyeye ihtiyaç duyan firmaların taleplerine çözümler üretmekteyiz.

 132. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web site.

 133. Eskişehir nakliyat hizmeti bu şehirdeki insanlar tarafından oldukça önem verilen hizmetlerin başında gelmektedir. Eskişehir halkı anı dolu eşyalarının taşınma sırasında zarar görmesini asla istemezler. Bu nedenle Eskişehir nakliyat firması tercih ederken ince eleyip sık dokuma yoluna giderler. Ancak nakliyat firması tercih etmek için iyi bir araştırma yapmak gerekir. Buda zor sürecin başındaki en meşakkatli iştir aslında. Bizler müşterileri meşakkatli süreçten kurtarmak adına en iyi Eskişehir nakliyat firmalarını çatımız altında toplayarak yaşanan sorunlara son verdik. Eskişehir evden eve nakliyat talebinde bulunan tüm müşterilere birçok firmanın fiyat teklifini anlık olarak ileterek en uygunu tercih etmelerini sağladık. Eskişehir nakliyat alanında yaptığımız bu uygulama tamamen çağımızın gereklerine uyum sağlamaktadır. Taşınan kişilerden aldığımız teşekkürlerde bunun en büyük kanıtı durumundadır.

 134. I’ve recently started a web site, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual.” by Vince Lombardi.

 135. Trabzon nakliyat ve Trabzon evden eve nakliyat hizmeti sunan kurumsal nakliyat firmaları sizlere kaliteli hizmet sunmak için taleplerinizi bekliyor. Nakliyat platformumuz sayesinde birden fazla Trabzon nakliyat firmalarından anlık olarak nakliyat teklifi alabiliyorsunuz. Firmaların gerçek müşteri yorumları ve fiyat oranlarını karşılaştırarak doğru kararı verin. Taşınmanın zorluklarını kenara bırakarak eğlenceli bir nakliye sürecine imza atın. Her müşterinin hayalindeki taşınma için bizler üzerimize düşen görevi sorunsuz şekilde yerine getirmekteyiz. Sizlerde buna varsanız Trabzon nakliyat ihtiyaçlarınızda firmalarımızı tercih edin ve kolayca taşının.

 136. Hello, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, would test this… IE still is the market chief and a good portion of people will omit your fantastic writing due to this problem.

 137. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 138. Thank you for every one of your hard work on this website. My niece enjoys going through internet research and it’s simple to grasp why. Most of us notice all concerning the dynamic means you present invaluable solutions through this website and as well as cause response from people on the area and our favorite girl is in fact being taught so much. Take advantage of the rest of the year. Your carrying out a terrific job.

 139. My spouse and i got very joyous when Jordan could carry out his basic research from your ideas he received through your weblog. It’s not at all simplistic just to find yourself giving freely guides which some people might have been trying to sell. And we fully grasp we’ve got you to appreciate for this. All of the explanations you have made, the easy blog navigation, the friendships your site aid to engender – it is all spectacular, and it’s really leading our son in addition to our family know that the issue is interesting, and that’s quite mandatory. Many thanks for all the pieces!

 140. This is getting to be a little bit additional subjective, however I much desire the Zune Marketplace. The interface is colorful, contains far more flair, and some amazing options together with ‘Mixview’ that allow your self quickly perspective very similar albums, new music, or other end users equivalent in direction of what you’re listening in direction of. Clicking upon one particular of people will centre upon that product, and another fastened of “neighbors” will occur into opinion, allowing on your own to navigate near investigating by related artists, tunes, or customers. Chatting of buyers, the Zune “Social” is too Wonderful enjoyable, allowing on your own locate other people with shared tastes and becoming close friends with them. You then can pay attention in the direction of a playlist made based upon an amalgamation of what all your close friends are listening toward, which is additionally thrilling. These concerned with privateness will be relieved in direction of understand your self can stay clear of the community towards viewing your unique listening practices if on your own thus just take.

 141. Hi, Neat post. There is a problem along with your web site in internet explorer, might check this… IE still is the marketplace leader and a large section of other people will miss your great writing due to this problem.

 142. Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist different users like its aided me. Good job.

 143. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 144. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 145. Zune and iPod: Most people today review the Zune in direction of the Contact, nonetheless immediately after seeing how skinny and surprisingly minimal and light-weight it is, I get it in direction of be a rather unique hybrid that combines attributes of both of those the Contact and the Nano. It can be exceptionally vibrant and magnificent OLED display screen is a bit scaled-down than the contact screen, nonetheless the participant itself feels reasonably a little bit lesser and lighter. It weighs around 2/3 as a great deal, and is noticeably smaller inside of width and peak, although remaining merely a hair thicker.

 146. Somebody necessarily help to make severely articles I might state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this particular publish amazing. Excellent activity!

 147. Bonjour, mes tarifs vous assurent des orchestrations de qualité, réalistes, sans vous ruiner. Remplissez le formulaire de devis en ligne, cela ne vous engage à rien et vous saurez rapidement ce que je vous propose. Mes services s’adaptent parfaitement à vos besoins, par exemple vous recevez chaque piste audio “brut” séparément pour réaliser vous-même le mixage ou choisissez de recevoir une version déjà pré-mixée. Vous choisissez vous-même les instruments qui accompagneront votre projet ou confiez-nous le soin de réaliser l’orchestration adéquate. Plus d’informations sur http://www.audionomie.com !

 148. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 149. I’ll immediately seize your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 150. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job.

 151. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 152. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 153. The Zune concentrates on getting a Moveable Media Player. Not a website browser. Not a video game machine. Possibly within just the upcoming it’ll do even improved inside those people areas, but for currently it really is a remarkable path toward prepare and hear in the direction of your new music and flicks, and is without having peer in that regard. The iPod’s advantages are its world-wide-web browsing and applications. If those people solid additional persuasive, maybe it is your excellent final decision.

 154. I have to show my thanks to you just for bailing me out of this scenario. Because of looking throughout the internet and coming across opinions which are not beneficial, I assumed my life was done. Living without the presence of answers to the issues you have solved through this site is a serious case, as well as the ones that could have in a negative way affected my career if I hadn’t discovered your web blog. Your own know-how and kindness in controlling all the pieces was invaluable. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a subject like this. I can now look ahead to my future. Thanks for your time very much for the impressive and result oriented help. I will not hesitate to endorse the website to anyone who would like recommendations about this issue.

 155. A person essentially assist to make significantly posts I might state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this actual publish extraordinary. Wonderful activity!

 156. I have recently started a site, the information you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Everyone is responsible and no one is to blame.” by Will Schutz.

 157. I carry on listening to the news broadcast talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 158. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & help different customers like its helped me. Great job.

 159. Unquestionably believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get irked even as people consider worries that they plainly do not recognise about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 160. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 161. fantastic points altogether, you just received a new reader. What might you suggest in regards to your submit that you made a few days in the past? Any positive?

 162. you are in point of fact a good webmaster. The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a excellent task in this topic!

 163. If you’re however on the fence: get your favourite earphones, head down in the direction of a Best Purchase and request in the direction of plug them into a Zune then an iPod and look at which a person appears better toward yourself, and which interface would make by yourself smile even further. Then you may comprehend which is straight for you.

 164. you are in reality a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a magnificent task in this subject!

 165. Design your websites in no time, even if you don’t know how. DIVI theme for wordpress has a visual builder, so you just click, type and add images/videos as you go. Customize fonts, colors, layout with an instant live preview. It comes with over 140 amazing, modern pre-designed website layouts (just browse, pick one and edit it in minutes). Add blogs, videos, stores, galleries, even to split A/B testing if you want and keep version that people like more (yes, there is an advanced statistics too). Make 2 versions of headers, text, images and it will tell you which one people prefer, so you can fine tune the success of your new website. Check out DIVI here:http://bit.ly/best_webdesign

 166. Very interesting details you have noted , regards for posting . “In a great romance, each person plays a part the other really likes.” by Elizabeth Ashley.

 167. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 168. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 169. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 170. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 171. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 172. I simply desired to appreciate you yet again. I am not sure what I would’ve undertaken without those solutions provided by you over this field. This has been a intimidating matter for me personally, nevertheless discovering this professional tactic you solved the issue made me to weep with contentment. Now i’m grateful for this advice and in addition have high hopes you recognize what a powerful job your are accomplishing training some other people using your webpage. I am sure you haven’t got to know any of us.

 173. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

 174. My wife and i felt really happy when Louis managed to do his research through the precious recommendations he gained from your web page. It’s not at all simplistic just to happen to be giving away helpful hints which often most people may have been trying to sell. Therefore we consider we now have you to thank for that. The most important explanations you have made, the simple blog menu, the friendships you can give support to foster – it’s got most incredible, and it’s helping our son and the family understand this situation is brilliant, which is particularly essential. Many thanks for the whole thing!

 175. I am only writing to let you know of the fantastic experience our daughter found viewing your web site. She discovered lots of things, including what it is like to have an incredible teaching character to have men and women really easily fully grasp several specialized matters. You undoubtedly did more than readers’ expected results. Many thanks for giving the essential, healthy, informative and easy guidance on your topic to Emily.

 176. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 177. Hi, Neat post. There is a problem along with your site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the market chief and a huge element of folks will omit your excellent writing due to this problem.

 178. The Zune concentrates on currently being a Transportable Media Player. Not a internet browser. Not a activity machine. Maybe in the upcoming it will do even better within just all those areas, however for at the moment it’s a remarkable path to prepare and pay attention to your new music and motion pictures, and is without having peer inside of that regard. The iPod’s advantages are its web checking out and applications. If those people stable a lot more persuasive, potentially it is your excellent preference.

 179. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 180. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently quickly.

 181. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Many thanks

 182. I will devices this critique to 2 designs of These: existing Zune owners who are thinking about an upgrade, and humans hoping in direction of make your mind up between a Zune and an iPod. (There are other gamers well worth thinking about out there, such as the Sony Walkman X, but I hope this presents by yourself ample details towards deliver an conscious selection of the Zune vs gamers other than the iPod line as nicely.)

 183. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 184. Very interesting points you have mentioned , regards for posting . “You bluffed me I don’t like it when people bluff me. It makes me question my perception of reality.” by Andrew Schneider.

 185. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 186. great publish, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 187. excellent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 188. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 189. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see
  if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely
  off topic but I had to share it with someone!

 190. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be at the net the simplest thing to understand of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people consider concerns that they just don’t recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 191. I’m typically to running a blog and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for brand spanking new information.

 192. Together with every little thing that appears to be developing throughout this specific subject matter, all your viewpoints are actually quite radical. Having said that, I beg your pardon, because I do not give credence to your whole theory, all be it exciting none the less. It appears to everyone that your commentary are actually not entirely validated and in fact you are your self not really completely convinced of your argument. In any event I did enjoy examining it.

 193. fantastic points altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest in regards to your publish that you simply made a few days in the past? Any certain?

 194. Usually I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 195. of course like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll surely come again again.

 196. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 197. Hey there, You’ve done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 198. obviously like your web-site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will certainly come back again.

 199. Thanks for revealing your ideas. Another thing is that learners have an alternative between federal student loan plus a private student loan where its easier to go with student loan debt consolidation reduction than in the federal student loan.

 200. Concerning me and my spouse we have owned far more MP3 gamers about the a long time than I can depend, which includes Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the last couple years I have settled down in the direction of just one line of avid gamers. Why? Considering the fact that I was satisfied towards explore how well-designed and entertaining in direction of retain the services of the underappreciated (and extensively mocked) Zunes are.

 201. of course like your web site but you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I’ll surely come again again.

 202. That is the fitting weblog for anybody who wants to find out about this topic. You notice so much its nearly arduous to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 203. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you turn into experience, would you thoughts updating your blog with extra particulars? It’s extremely useful for me. Huge thumb up for this blog submit!

 204. Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get one thing done.

 205. Its such as you read my mind! You seem to understand a lot about this, like you wrote the e book in it or something. I feel that you just could do with a few % to drive the message house a little bit, however other than that, that is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 206. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange contract between us!

 207. If you might be even now on the fence: seize your preferred earphones, head down towards a Great Obtain and check with in direction of plug them into a Zune then an iPod and look at which a single sounds much better in direction of your self, and which interface makes your self smile a lot more. Then you may recognize which is instantly for yourself.

 208. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 209. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal site.

 210. I will products this research toward 2 models of us citizens: current Zune house owners who are looking at an upgrade, and All those seeking toward make your mind up amongst a Zune and an iPod. (There are other players truly worth considering out there, together with the Sony Walkman X, yet I hope this provides your self ample information and facts in direction of make an informed option of the Zune vs gamers other than the iPod line as nicely.)

 211. I have recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The inner fire is the most important thing mankind possesses.” by Edith Sodergran.

 212. The heart of your writing while appearing reasonable at first, did not really sit well with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you were able to make me a believer unfortunately just for a short while. I still have a problem with your leaps in logic and one would do well to help fill in all those breaks. If you can accomplish that, I could surely end up being amazed.

 213. I precisely needed to say thanks yet again. I am not sure what I would’ve made to happen in the absence of the type of smart ideas shared by you concerning my industry. It became the fearsome crisis in my circumstances, nevertheless observing this specialised technique you handled it took me to jump over joy. I’m happy for the information and even hope you know what an amazing job your are undertaking educating other individuals all through your web site. Most probably you have never got to know any of us.

 214. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 215. naturally like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the reality then again I will definitely come again again.

 216. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 217. I and my guys have already been looking through the excellent things located on the website and then all of a sudden got an awful feeling I had not thanked the web site owner for those tips. The young boys ended up as a result stimulated to see all of them and have now extremely been enjoying them. Many thanks for really being simply accommodating and then for using some remarkable ideas millions of individuals are really desperate to discover. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 218. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 219. Ankara kombi servisi arayışınızda bölge yetkili servis olarak sizlere 7/24 destek sunuyoruz. Hem de bunu en uygun makul ücretler karşılığında yapıyoruz. Kış sezonlarından temizlenmesi veya bakımı yapılması mecburi yapılması gereken kombileriniz için uzman kadro desteği vermekteyiz. Ankara kombi fiyatları veya Ankara kombi bakım fiyatlarında sizlere yardımcı olacağımızı bilmelisiniz.

 220. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 221. If you happen to be still on the fence: grab your favourite earphones, intellect down in direction of a Great Buy and talk to in direction of plug them into a Zune then an iPod and look at which a person seems far better in the direction of you, and which interface will make your self smile a lot more. Then you can know which is directly for oneself.

 222. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 223. What i do not understood is if truth be told how you are now not actually a lot more well-preferred than you may be right now. You are so intelligent. You know thus considerably with regards to this subject, produced me in my view imagine it from numerous varied angles. Its like men and women are not fascinated unless it’s something to do with Woman gaga! Your individual stuffs nice. All the time take care of it up!

 224. I just like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check once more right here regularly.
  I am quite sure I will be informed a lot of new stuff proper right here!
  Good luck for the following!

 225. whoah this weblog is excellent i really like studying your posts.
  Keep up the great work! You already know, many individuals are searching round for this info,
  you can help them greatly.

 226. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.|

 227. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 228. Have you ever thought about including a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and
  all. However think about if you added some great visuals or videos
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and
  clips, this blog could definitely be one of the
  most beneficial in its field. Excellent blog!

 229. Wonderful paintings! This is the type of info that are meant to be shared across the web. Shame on the seek engines for not positioning this submit higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 230. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 231. I am now not certain the place you are getting your information, however good topic.
  I must spend some time finding out much more or working out more.
  Thanks for wonderful information I was searching for this info for my mission.

 232. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things
  or suggestions. Maybe you could write next articles referring
  to this article. I wish to read even more things about it!

 233. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has
  a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
  it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques
  to help stop content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 234. I think this is one of the such a lot vital information for me.
  And i’m happy studying your article. However want to statement on few basic things, The website taste is great, the articles is actually great : D.
  Just right job, cheers

 235. Involving me and my spouse we have owned extra MP3 gamers more than the years than I can depend, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, and so on. But, the past couple decades I have solved down toward a single line of gamers. Why? For the reason that I was delighted to locate how well-designed and exciting to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 236. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get three emails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that
  service? Thank you! viagra online

 237. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it
  much more pleasant for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a developer to create your
  theme? Excellent work!

 238. kelakuan tanjak memanfaatkan jasa seo ini , lantaran jasa seo ini jasa pembohong iming iming di situs nya cuma tipuan dan tak sanggup di pertanggung jawabkan, seluruhnya dilakukan OLEH NANDO DAN amat
  sangat tak cendekiawan

 239. I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
  I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more secure.
  Do you have any solutions? generic viagra online

 240. Attractive part of content. I just stumbled upon your web site
  and in accession capital to claim that I get actually enjoyed
  account your weblog posts. Any way I’ll be
  subscribing on your feeds and even I fulfillment you get entry to consistently rapidly.

 241. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying
  to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 242. I’ve been surfing online greater than three hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the internet will be much more useful than ever before. “When there is a lack of honor in government, the morals of the whole people are poisoned.” by Herbert Clark Hoover.

 243. Fantastic site you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same
  topics discussed in this article? I’d really love to be a part of online community where I
  can get suggestions from other experienced people that
  share the same interest. If you have any suggestions, please let me
  know. Many thanks!

 244. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 245. I’m not certain the place you’re getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time finding out more or understanding more.
  Thanks for excellent information I used to be looking for this info for my mission. teva
  generic viagra

 246. You are my inspiration , I possess few blogs and sometimes run out from to post .I believe this web site has some rattling great info for everyone. “The expert at anything was once a beginner.” by Hayes.

 247. May I just say what a comfort to discover someone that really understands what they’re talking about online. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular since you surely have the gift.

 248. Hello superb website! Does running a blog like this take a lot of work?
  I’ve virtually no expertise in programming but I had
  been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you
  have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic however I just had to ask. Many thanks!
  viagra connect

 249. Excellent article. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have done an incredible job. I will certainly digg it
  and individually suggest to my friends. I am sure they’ll
  be benefited from this site. viagra generic

 250. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own website and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 251. Among me and my partner we have owned even further MP3 players in excess of the decades than I can count, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etcetera. But, the previous couple of a long time I have resolved down in direction of a person line of avid gamers. Why? For the reason that I was happy to come across how well-designed and fun in direction of use the underappreciated (and broadly mocked) Zunes are.

 252. I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very
  easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did
  you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work! cheap generic viagra

 253. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails
  with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Bless you!

 254. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say,
  and more than that, how you presented it. Too cool!

 255. Sorry for the significant evaluate, but I’m really loving the new Zune, and count on this, as very well as the quality critiques some other americans have prepared, will guidance you come to a decision if it’s the specifically option for your self.

 256. Having read this I thought it was rather enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this article together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 257. I’m no longer sure the place you’re getting your info,
  however good topic. I needs to spend a while learning much more or figuring out
  more. Thank you for fantastic info I used to be on the lookout for this information for my
  mission.

 258. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining,
  and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I found this during my search
  for something relating to this.

 259. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

 260. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring
  a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of
  the same topics as yours and I feel we could greatly benefit
  from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 261. Howdy, I do believe your web site could possibly be having browser compatibility problems.
  When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, wonderful blog!

 262. I like the valuable info you supply in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here
  frequently. I am somewhat sure I’ll learn plenty of new
  stuff proper right here! Best of luck for the
  following!

 263. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other customers like its helped me. Great job.

 264. This is very attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.
  I have joined your feed and look forward to in the hunt for more of your magnificent post.
  Also, I have shared your website in my social networks

 265. This dedsign is incredible! You certainly know how to keep a
  reader amused. Between you wit aand your videos, I
  waas almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Tooo cool!

 266. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify
  me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment
  is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
  Is there a means you can remove me from that service?
  Cheers!

 267. Hello I am so excited I found your blog, I really found you by mistake,
  while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round
  enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do
  keep up the fantastic work.

 268. Hi there, just became alert to your blog through Google, and
  found that it is truly informative. I am gonna watch
  out for brussels. I?ll be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 269. I was just looking for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 270. Sorry for the significant analyze, nevertheless I’m rather loving the contemporary Zune, and count on this, as well as the superior critiques some other people in america incorporate prepared, will assistance by yourself choose if it is really the straight final decision for you.

 271. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You definitely know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us
  something informative to read?

 272. Spott onn wifh this write-up, I actually believe this website
  needs a lot more attention. I’ll probably be back again tto read more,
  thanks for the information!

 273. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 274. I’m not sure where you’re getting your information, but great
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding
  more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission. viagra 100mg

 275. I think this is among the most significant information for
  me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles
  is really great : D. Good job, cheers

 276. Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 277. I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing?
  I’m experiencing some minor security problems with my
  latest blog and I’d like to find something more risk-free.

  Do you have any suggestions? buy viagra online

 278. If you’re however on the fence: get your most loved earphones, brain down towards a Most straightforward Order and ask to plug them into a Zune then an iPod and watch which a single seems much better to on your own, and which interface would make by yourself smile even more. Then you are going to realize which is instantly for oneself.

 279. I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 280. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to see a nice blog like this one today. teva generic viagra

 281. Hey there outstanding website! Does running a blog like this
  require a great deal of work? I have no expertise in coding however
  I had been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any suggestions or techniques for new
  blog owners please share. I know this is off topic however I simply
  needed to ask. Kudos!

 282. fantastic issues altogether, you simply gained a new reader. What would you suggest in regards to your publish that you just made some days ago? Any certain?

 283. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 284. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 285. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found
  that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 286. I just could not go away your site before suggesting that I really enjoyed the standard information an individual provide to your visitors? Is going to be back frequently to investigate cross-check new posts.

 287. Howdy superb blog! Does running a blog such as this take a lot of
  work? I’ve very little understanding of programming however I had been hoping to start my own blog in the
  near future. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I simply wanted to ask.
  Appreciate it!

 288. I have to express my thanks to the writer just for bailing me out of this challenge. Just after searching through the search engines and seeing advice which are not powerful, I assumed my life was well over. Existing devoid of the strategies to the issues you have fixed as a result of your main write-up is a serious case, as well as the kind which might have in a wrong way affected my career if I had not come across your blog post. That skills and kindness in controlling all things was very useful. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a step like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks very much for this reliable and result oriented help. I won’t think twice to endorse your web sites to anybody who wants and needs support on this topic.

 289. İslami otel rezevasyonu yapabileceğiniz sitedir. Her şey dahil en uygun 5 yıldızlı muhafazakar otel seçeneklerini bir arada bulup dilediğiniz otelde rezervason yaptırark ailenizle güzel bir tatil yapabilirsiniz.

 290. Porno film izle ? bedava seks filmi seyret ? götten sikiş, pornu ? mobil porno limitsiz ? Tecavüz porna hd yeni Rokettube, hızlı Brazzers ücretsiz sex porn. bebek porno çocuk porno google porno website. desing oruspu çocukları xD

 291. I do believe all the ideas you’ve presented on your post.
  They are really convincing and can certainly work.
  Nonetheless, the posts are very brief for newbies.
  Could you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 292. certainly like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality on the other hand I will definitely come again again.

 293. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all.
  Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this website
  could certainly be one of the greatest in its field. Very good
  blog!

 294. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

 295. Greate pieces. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and in my view suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this site.

 296. Thanks, I’ve just been searching for information about this subject for a long time and yours is the best I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 297. Hi! This post could not be written any better! Reading
  this post reminds me of my good old room mate!

  He always kept talking about this. I will forward
  this post to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 298. What i don’t understood is if truth be told how you’re no longer actually a lot more neatly-preferred than you may be right now. You’re very intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this subject, made me personally consider it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not involved unless it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times handle it up!

 299. I would like to express some thanks to the writer just for rescuing me from this scenario. Because of browsing throughout the world-wide-web and obtaining techniques that were not productive, I thought my entire life was done. Being alive without the presence of solutions to the issues you’ve sorted out all through your good article is a serious case, as well as those which might have adversely damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your good ability and kindness in handling every part was very useful. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a step like this. I can at this time look forward to my future. Thank you very much for the expert and results-oriented help. I will not think twice to propose the blog to anybody who wants and needs support on this subject matter.

 300. Ankara Nakliyat Firması olarak biliyoruzki Evden eve nakliyat zor ve profesyonellik gerektiren bir iştir. Yetiştirilmiş eleman kadrosu, kapalı kasa araçlar, sigortalı taşımacılık, özenle seçilmiş paketleme malzemeleri, ücretsiz expertiz hizmeti, eşyalarınızın demontaj ve montaj işlemleri, tam zamanlı çalışma ve müşteri, memnuniyetini en ön planda tutmak gibi bir çok birikime sahibiz. Biliyoruz ki işinizi en güzel şekilde yerine getirecek firma biziz. Uzman kadromuz ve egitimini almış personellerimiz ile evden eve nakliyat, büro – ofis taşımacılığı, kurumsal nakliyat hizmeti sunmaktayız. https://www.ankaranakliyatfirmasi.com

 301. I’ll immediately clutch your rss as I can’t to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 302. Dermoskin ürünlerinin online satışı sözkonusu olunca ilk bilinen Dermokozmetik sitesi olmaktan gurur duyuyoruz. Dermokozmetik alışveriş siteleri arasında en sevilen ve en güvenilen Dermokozmetik online satış sitesi olmayı başaran Dermatoloji Market, güvenli alışveriş deneyimi yaşamanızı amaçlıyor. Türkiyede Dermokozmetik ürün markalarının satışı yapmakta olan dermatoloji market, Erkek bakım ürünleri, Cilt Bakım Ürünleri, Güneş Kremleri ve güneş koruyucuları, Güneş Bakım Ürünleri, Kadın ürünleri, Saç Bakım Ürünleri, saç şampuanları, saç kremleri, cilt nemlendiriciler, cilt kremleri, Kadın Bakım Ürünleri kategorisinde dünyaca ünlü Dermoskin dermokozmetik markasının en beğenilen Dermokozmetik ürünlerini, ücretsiz kargo ve indirim imkanıyla kapıda ödeme ve kredi kartı ile güvenli ödeme imkanlarıyla dermokozmetik satış sitemizde bulabilirsiniz. Dermatoloji Market Sağlıklı Güzellik Adresiniz Sloganıyla, internetten dermokozmetik ürün alışverişi yapabileceğiniz Güvenilir dermokozmetik markalarının Satış Sitesidir.

 303. A lot of what you point out is supprisingly precise and that makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light previously. Your article truly did switch the light on for me personally as far as this specific topic goes. Nevertheless there is actually 1 factor I am not really too comfortable with so while I try to reconcile that with the actual central idea of your issue, let me observe just what all the rest of your readers have to say.Very well done.

 304. I really love your site.. Great colors & theme. Did you make this website yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my own personal blog and want to learn where you got this from or just what the
  theme is called. Many thanks!

 305. We stumbled over here by a different website and thought I might as well check
  things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page yet again.